Månedlig sparring - Business by YOU

Månedlig sparring

Månedlig sparring

Jeg tilbyder en månedlig abonnentsordning til dig, der ønsker at have en fast og fortrolig sparringspartner og coach ved din side, som du kan vende dine udfordringer, tanker og ideer med. 

Et abonnement er derfor til dig, der:

 • Ønsker løbende sparring og coaching på udviklingen i din virksomhed
 • Ønsker hjælp til at holde snuden i sporet og bevare troen på dig selv og dine ideer
 • Ønsker muligheden for at kunne vende dine tanker, følelser og ideer med én, som forstår dig og din introverte natur

Hvordan foregår det?

En abonnementsordning foregår på den måde, at vi to snakker fast sammen en gang om måneden via Zoom. Hver månedlig session er á 1 times varighed.

Vi kan have mange forskellige emner på dagsordenen i et månedsabonnement. 

Det kan fx være:

 • At du har fået en ny ide, som du er i tvivl om, hvorvidt du skal gå med eller ej
 • At du oplever, at du kæmper med at bevare din motivation og tro på dig selv
 • At du har svært ved at være synlig og skabe markedsføring, der tager afsæt i dig
 • At du er uklar omkring, hvem du bedst kan hjælpe i din virksomhed og med hvad
 • At du føler dig stresset, udbrændt, træt og overvældet og har svært ved selv at ændre din tilstand
 • At du kæmper med at sige fra over for kunder eller samarbejdspartnere, der dræner dig for energi
 • At du føler dig forvirret omkring, hvordan du bedst bygger din virksomhed op med gode rammer for dig
 • At du er klar til at skabe nogle ændringer i din virksomhed, som du har brug for at skabe klarhed omkring
 • At du føler dig fastlåst, stagneret eller har svært ved at se, hvad det næste logiske skridt er for dig

… Men det kan også bare være, at du har brug for én at vende dine tanker med løbende som en sikkerhed for, at du fortsat er på rette vej. Det vil sige, at det er din mulighed for lige at stoppe op og mærke efter, om du fortsat bruger din tid og din energi rigtigt. Eller om du er kommet på afveje uden helt at have opdaget det.

Med andre ord kan det være forskelligt, hvad du har brug for, at vi sætter på dagsordenen. Og det kan sagtens variere fra gang til gang, hvad der er emnet for vores session.

Det vigtigste er, at du og jeg har et trygt og fortroligt rum, hvor det er tilladt at sige ting højt. Hvor du aldrig føler dig forkert, ikke-god-nok eller usikker. I vores sessioner er der plads til alt det, der fylder. Og ofte vil du opleve, at selve det at kunne sige det højt og få konstruktiv sparring på det, er nok til, at du igen finder din rette vej at gå. Frem for at du holder det for dig selv og dermed ubevidst spænder ben for dig og din virksomheds udvikling.

Hvad kan du forvente?

Du kan forvente en coach med stor indsigt i og viden om den introverte natur og biologi. Derudover kan du også forvente:

 • Et trygt og fortroligt rum at dele dine tanker, følelser og problemstillinger i
 • En rolig, nærværende og lyttende coach med respekt for dig og din situation
 • Et opløftende, støttende og tillidsfuldt samarbejde med dig og din virksomhed i fokus

Pris og abonnementsformer

Du kan vælge mellem tre abonnementsformer:

 • Et abonnement af 3 måneders varighed
 • Et abonnement af 6 måneders varighed
 • Et abonnement af 12 måneders varighed
Fælles for de tre abonnementsformer er, at vi taler fast sammen 1 gang om måneden i 1 time via Zoom. Du bestiller tid i min kalender løbende, og der er intet krav om, at vores samtale skal ligge på samme dag eller tidspunkt hver måned.
 
Et 3 måneders abonnement koster 1.395 kroner (+ moms) i måneden.
 
Et 6 måneders abonnement koster 1.250 kroner (+ moms) i måneden.
 
Et 12 måneders abonnement koster 1.095 kroner (+ moms) i måneden.
 

Pengene bliver automatisk trukket med 30 dages mellemrum, og din betaling slutter automatisk, når dit abonnement udløber efter enten 3, 6 eller 12 måneder. 

 
Når din betaling er gået igennem, modtager du en mail med link til min kalender. Her kan du bestille tid til din første session.
Jane_Hejboell_raadgiver_introverte_selvstaendige

Din faste coach og sparringspartner er mig – Jane Hejbøll. Jeg er specialiseret i at hjælpe dig, der har svært ved at leve op til alle de gængse råd om livet som selvstændig.

Du har ikke energi som en Duracell-kanin. Men det betyder ikke, at du ikke har masser af drømme, du ønsker at føre ud i livet.

Du ønsker bare at føre dem ud på en måde, der passer til dig. Hvor du kan bevare din energi og ikke mindst din tro på dig selv og dine evner. 

Når man har behov for at gå en anden vej end den, der hele tiden bliver fremhævet som ‘den rigtige’, kan det være rart at have en ved sin side som fast støtte og sparringspartner. Så man bevarer troen og modet til at gå det med, der føles som den rigtige vej for én. Det er her, at jeg kommer ind i billedet, hvis du vælger at investere i en abonnementsordning.