Taknemmelighed - 30 dage til et rigere liv

30 dage til et rigere liv

Et forløb baseret på videnskaben bag taknemmelighed:

30 dage til et rigere liv

Dette online forløb er til dig, der ofte oplever frygt, bekymringer og modløshed i dit liv som selvstændig. Du har svært ved ikke at bekymre dig om fremtiden i forhold til din økonomi, tiltrækning af kunder og salg af dine ydelser og services. Du ved godt, at det er uhensigtsmæssigt, fordi “alt er energi”. Men samtidig har du svært ved at slippe de tunge følelser og genskabe din tro på, at succes er muligt for dig i din virksomhed. Du er træt af at kæmpe, er klar til forandring – og også gerne mirakler. 

30_dage_til_et_rigere_liv

~ Når vi er i verden med taknemmelighed, udsender vi en frekvens af glæde og kærlighed, der er den mest kraftfulde frekvens i universet. Så vores liv kan ikke undgå at blive bedre – ja faktisk blive et rigtig godt liv i fred og frihed. For du stiller direkte ind på en frekvens, hvor overflod og mirakler kommer naturligt til dig.

Hvorfor virker taknemmelighed?

Taknemmelighed er ifølge videnskaben den direkte vej til at ændre dit liv i en positiv retning på kort tid. 

Hvorfor?

Fordi taknemmelighed får os til at vibrere på en frekvens af glæde og kærlighed, som er den absolut mest virkningsfulde frekvens af alle i universet. 

Jo højere en frekvens vi vibrerer på, jo bedre, rigere og magisk bliver vores liv og vores resultater. Det sker, fordi vores vibration bliver til elektromagnetiske bølger, der tiltrækker situationer og oplevelser til vores liv, der svarer til den frekvens, vi vibrerer på. 

Alle følelser vibrerer på en frekvens, og det er derfor, at vi ikke kan komme uden om vores følelsesmæssige tilstand. Forstået på den måde at vi aldrig opnår resultater ved blot at sige “Jeg er taknemmelig“, “Jeg er rig“, “Jeg lever i overflod“, hvis vi samtidig føler modstridende følelser som frygt, skam eller lignende.

For følelser som frygt, vrede, bekymring, tvivl, usikkerhed, skam og skyld er alle lavtvibrerende følelser, der ligger langt fra glæde, frihed og kærlighed på vibrationsskalaen. Og som alle skaber mere mørke end lys i vores sind og liv.

Taknemmelighed handler ikke om tro

Netop taknemmelighed er en fantastisk genvej til at hæve den frekvens, du vibrerer på. For når du dyrker taknemmelighed, kan du ikke undgå at føle dig glad, heldig, rig og i overflod. Pludselig får du øje på magien omkring dig. Helt uden anstrengelse eller ved at gentage affirmationer 10.000 gange på en dag uden helt at tro på dem. 

Taknemmelighed behøver du ikke at tro på. I stedet kan du vælge at erfare det. For undersøgelser viser, at du ikke kan undgå at skabe ændringer i dit liv, når du dyrker taknemmelighed, fordi taknemmelighed automatisk ændrer din hjernes kemi. Jo mere du øver dig i at være taknemmelig, jo mere træner du din frontallap i hjernen til at værdsætte og fastholde positive oplevelser. Og så er den gode spiral i gang. For det vi fokuserer på, får vi mere af. Så jo mere taknemmelig du er, jo mere får du at være taknemmelig for.

Fordele af taknemmelighed i et videnskabeligt lys

Forskning har vist, at taknemmelighed giver mærkbare og synlige fordele som bl.a.:

 • Større selvværd, optimisme og mindre grad af selvcentrerethed og offertilstand
 • Mere glæde, frihed, lykke, optimisme, vitalitet, tilfredshed med livet og indre ro
 • Fysiske forbedringer som lavere blodtryk, mindre kronisk smerte, bedre søvnkvalitet og mere energi
 • Øget produktivitet og modstandsdygtighed samt forbedret evne til at træffe gode og hurtige beslutninger
 • Større værdsættelse af dig selv og dit liv
Alle disse fordele betyder til sammen, at du skaber bedre betingelser i dit liv både fysisk, mentalt og kemisk i din krop. Og dermed er vejen åben for at tiltrække de penge, den rigdom og den overflod, du drømmer om. Samt nå de mål og indfri de drømme, der giver dig et liv med glæde og frihed. Mens du samtidig bevarer en sund balance med en god energi og et godt helbred. 

Hvorfor varer forløbet 30 dage?

Der er faktisk flere gode grunde til, at taknemmelighedseksperimentet forløber over 30 dage.

Først og fremmest skal du se taknemmelighed som en muskel, du skal træne. Præcis som med alle andre muskler i din krop, kræver det vedholdende træning at gøre dem stærkere. Det sker ikke allerede efter den første træning. Men hver eneste gang du træner, sker der en forbedring, som til sidst bliver til en stor og synlig ændring.

I forlængelse af ovenstående så kræver det fokus, bevidsthed og vedholdenhed at træne. Det kræver, at du gør det til en fast vane og en fast del af dit liv. 

Nye vaner tager tid at implementere

At integrere nye vaner i vores liv tager tid. Vi skal gentage den nye vane så mange gange, at vi skaber nye neurale netværk i vores hjerne, som understøtter vanen. Og det sker altså ikke lige over natten. Det kræver tid, fokus og hengivelse til den nye vane, indtil den til sidst bliver en ting, du gør helt automatisk i dit liv. 

Med andre ord – du skal træne din taknemmelighedsmuskel bevidst, indtil du når dertil, at du per automatik lever dit liv ud fra taknemmelighed. Fordi det er blevet en fastintegreret del af dit liv og “bare sådan du er og lever dit liv”. Og i takt med at du begynder at opleve rigdom, overflod, glæde og mirakler indfinde sig i dit liv, har du slet ikke lyst til at give slip på taknemmelighedsvanen igen.

Når vi ændrer vaner, er det en god ide at gøre det med små skridt hver dag, så vi ikke bliver overvældet. Hvilket netop er derfor, at du bliver præsenteret for et nyt taknemmelighedseksperiment hver dag i forløbet.

Hvorfor er det eksperimenter?

Den bærende grund til at forløbet er bygget op omkring eksperimenter er, at vi rent mentalt giver os selv større frihed, når vi eksperimenterer. Vi kender ikke facit på forhånd, og derfor har vi ikke et mentalt pres omkring, hvad vi skal leve op til. 

At eksperimentere lægger op til åbenhed og nysgerrighed omkring alt, hvad der sker og åbenbarer sig for dig og i dig. Du skal forholde dig til nuet og behøver dermed ikke lade erfaringer fra fortiden eller frygt for fremtiden spænde ben for dig og et rigere liv. 

Eksperimenter giver dig mulighed for at sænke skuldrene og tage en mere legende tilgang til din dag. Det handler om at lære noget om dig selv, om livet og om dit mindset. Det handler om at forstå, hvordan du skaber de bedste muligheder for dig for at få det liv, du drømmer om. Det handler om at få øje på dine styrende mønstre og overbevisninger og få givet slip på dem, der ikke længere tjener dig. Det handler om at give slip på selvkritikken og i stedet åbne dig for selvkærligheden og selvomsorgen. 

Det handler kort sagt om at blive bevidst om at være bevidst i dit liv.

Hvordan foregår forløbet i praksis?

Forløbet foregår på den måde, at du hver morgen modtager en mail med link til dagens eksperiment. 

Eksperimenterne handler selvfølgelig alle om at eksperimentere med taknemmelighed i en eller anden form. Gennem de 30 dage kommer du bl.a. til at have fokus på taknemmelighed i forhold til dig selv, dit liv, penge, din virksomhed, dine kunder og alt det, der betyder, at du er dig i dit fantastiske liv. Men du kommer også til at blive præsenteret for eksperimenter, der retter dit fokus andre steder hen, end hvor du måske normalt kigger.

Igen – det handler om at få øje på, hvor magisk og fantastisk livet rent faktisk er. Så du automatisk begynder at vibrere fra en højere frekvens uden at anstrenge dig for det. Og det kræver, at du arbejder bredt med begrebet taknemmelighed. For det gør det muligt for dig at opleve, hvor meget der rent faktisk er at være taknemmelig for i dit liv og den verden, du er bragt ind i. Samt give dig en forståelse af, hvor meget du har at byde ind med.

Det mere praktiske

Hver dag i forløbet bliver der altså åbnet til et nyt eksperiment. Du får en forklaring på, hvad eksperimentet går ud på, og hvordan du rent praktisk griber eksperimentet an. Herudover får du også den mere videnskabelige baggrund for eksperimentet, så du forstår tanken bag den handling, du opfordres til at udføre den pågældende dag.

Derudover har du altid adgang til de eksperimenter, du allerede har gennemført. Så når de 30 dage er gået, har du altså adgang til alle 30 eksperimenter.

Du har evighedsadgang til forløbet. Det betyder, at du kan gennemføre forløbet igen efter de første 30 dage, hvis du har lyst til det. Eller du kan udvælge dine yndlingseksperimenter og gøre dem til en fast del af din dagligdag. 

Med det samme din betaling går igennem, får du adgang til de første dele af forløbet, som er:

 • En vejledning til hvordan du bedst muligt forbereder dig til de 30 dage
 • En introduktion til hvordan du med fordel kan gribe forløbet an for at opnå de bedst mulige resultater
 • En gennemgang af den videnskab og de anerkendte fordele, som forløbet er bygget op omkring
Og herefter åbnes der til et nyt eksperiment hver dag de næstkommende 30 dage.

Hvad kræver forløbet af dig?

Forløbet kræver først og fremmest, at du har lyst til at eksperimentere med at hæve din frekvens via taknemmelighed. Med andre ord at du er åben og nysgerrig og har lyst til at lege og eksperimentere. 

Det kræver selvfølgelig også, at du er villig til at prioritere, at det er en del af din dag gennem 30 dage. For jo mere vedholdende du er, og jo mere du øver dig, jo bedre resultater vil du få på kortere tid. 

Herudover kræver forløbet rent praktisk, at du har en notesbog. Eller i hvert fald en blok eller stak papirer, du kan skrive på gennem de 30 dage. Jeg vil klart anbefale en notesbog, men det andet er også fint.

Jeg ved, at et klassisk spørgsmål er, hvor lang tid du skal afsætte til dagens eksperiment. Men det kan jeg ikke svare på. Det kommer an på dig og den indsats, du har lyst til at lægge i det. Samt hvor stort et ønske du har om at skabe en forandring i dit liv.

Det er dit liv, og du bestemmer.

Hvad koster forløbet?

Forløbet koster 1.111 kroner (+ moms) ved engangsbetaling.

Du har dog også mulighed for at vælge ratebetaling. Her betaler du i 2 rater med 30 dages mellemrum. Her er prisen 575 kroner (+ moms) per rate.

Når din betaling er registreret, modtager du et link til login-siden på din mail. På denne side kan du vælge at modtage din kode til login på enten mail eller sms. Når du modtager din kode på enten mail eller sms, skriver du den på login-siden, og så har du adgang til forløbet.

Du har evighedsadgang til forløbet og kan gennemføre det alle de gange, du ønsker.

Kort sagt er "30 dage til et rigere liv" et forløb til dig, der ønsker:

 • At leve i tillid frem for frygt
 • At knokle mindre og opnå mere
 • At have et lettere liv som selvstændig
 • At kunne fastholde følelsen af overflod
 • At føle større frihed og mindre modstand