Blog: Manifestation og livet som selvstændig

Du er bevidsthed – og bevidsthed manifesterer

Dagen lang tænker du tanker. Faktisk tænker du helt op til 70.000 tanker om dagen. Det er enormt let at blive fuldstændig optaget af disse tanker og tro på alt, hvad de siger. Men i virkeligheden er en tanke “bare” en tanke. Som er helt uafhængig af din væren, medmindre du vælger at holde fast i tanken, analysere tanken og identificere dig med den. For når du gør det, så …

Læs hele indlægget her

Sådan manifesterer du – manifestationscirklen

De tanker, du tænker, skaber de overbevisninger, som du har. Dine tanker og overbevisninger påvirker, hvilke følelser du føler. Dine tanker og følelser dikterer energien bag den intention, du tager handling fra. Og fordi energi styrer alt, og din energi er komprimeret af de tanker, du tænker, og de følelser, du føler, så påvirker det dine handlinger. Hvilket igen påvirker de resultater, du opnår. Hvad fungerer godt i dit liv? …

Læs hele indlægget her

Dine følelser bestemmer altid

Hvordan du føler vil altid have betydning for, om du får, hvad du ønsker i livet eller ej. Vi tror – og er opdraget til – at vi skal handle os til alting. Men her er der faktisk en vigtig skelnen. For det energetiske afsæt for vores handling er alfa og omega i forhold til det udbytte, det resultat, vores handling munder ud i. Hvis vi tager handling fra et …

Læs hele indlægget her

Dit selvkoncept er dine historier

For at manifestere det du ønsker dig i dit liv, bliver du nødt til at ændre dit selvkoncept. Måske har du hørt det flere gange, men uden helt at forstå, hvad det egentlig vil sige. I virkeligheden er det ligetil, men dog lidt sværere, når det handler om at ændre det. For dit selvkoncept er i bund og grund den historie, du altid fortæller om dig selv. Det vil sige …

Læs hele indlægget her

Derfor findes quick fix ikke

Jeg tror, at de fleste kender til ønsket om et quick fix. At nogen eller noget kommer og ændrer tingene og omstændighederne for en, så det ikke længere eksisterer i ens liv. Eller så man hurtigt når derhen, hvor man fortæller sig selv, at alt bliver bedre. Men quick fixes findes ikke. Og andre kan ikke bare komme og “redde os” og forandre vores liv til det bedre på et …

Læs hele indlægget her

Skal alle dine traumer forløses, før du kan manifestere?

Det er ikke nødvendigt at forløse alle dine traumer og heale hele din fortid for at få lov til at skabe en ny virkelighed. Og det kan være en farlig fælde at falde i, hvis vi tror, at vi skal forløse alt det, der bor i os, før vi er værdige til at modtage. Der er flere aspekter af, hvorfor du skyder dig selv i foden, hvis du tror, at …

Læs hele indlægget her

Du er dine ubevidste tanker

Du bliver, hvad du tænker. Du skaber det, du tænker. Du lever det, du tænker. Udfordringen ved det er dog, at du i 95% af tiden ikke opdager, hvad du tænker… Din underbevidsthed styrer dit liv For din underbevidsthed styrer dig i 95% af tiden. Hvilket vil sige, at du faktisk kun er bevidst om dine tanker i de sidste 5% af tiden. Og da du tænker op til 70.000 …

Læs hele indlægget her

Træd ind i en ny identitet NU

I hvor høj grad lever, tænker og føler du, som den person, der har det, du ønsker? I hvor høj grad er du den person, du ønsker at være i dit nuværende liv? Det er to helt essentielle spørgsmål at stille dig selv, hvis du ønsker at trække en ny virkelighed ind i dit liv. Forstå hvor du gør det svært for dig selv Jo mere du går i dybden …

Læs hele indlægget her

Derfor kan manifestation føles svært

Forandring er svært. Det kan de fleste mennesker blive enige om. Hvorfor det kan føles sådan, kan du blive langt klogere på i dette indlæg. Der samtidig også hjælper dig med at forstå, hvordan forandringsprocessen hænger sammen med at manifestere nyt i dit liv. Og derfor er en medvirkende faktor til, at du kan opleve, at manifestation føles svært. Forandring er en vigtig del af manifestation Når du ønsker at …

Læs hele indlægget her

Hvad er et neuralt netværk?

Et neuralt netværk skabes, når du tænker den samme tanke igen og igen. Hver gang du tænker en tanke, aktiverer du nerveceller i din hjerne. Jo flere gange du aktiverer de samme nerveceller på samme tid, jo mere fasttømrede bliver de med hinanden i et såkaldt neuralt netværk. Når et neuralt netværk først er skabt, fungerer det som et automatisk spor i din hjerne. Forstået på den måde at du …

Læs hele indlægget her