Byg din virksomhed op omkring en kerneydelse. Introvert og selvstændig
Fra_forvirring_til_klarhed_online_forloeb_introverte_egen_virksomhed_stabilt_kundeflow

Skab en uimodståelig Kerneydelse

– Du kan sælge igen og igen…

I online forløbet Fra Forvirring til Klarhed™ får du hjælp til at skabe en Kerneydelse, der sikrer din indtjening år efter år. Uden overvældelse, stress og frygt.

Du får værktøjerne til at skabe et fundament i din virksomhed, som sikrer, at den også eksisterer om 5 år baseret på en model, hvor:

 • Du ikke hele tiden er presset til at udvikle noget nyt
 • Du kan fordybe dig i arbejdet med dine kunder og sikre deres succesrate
 • Du får et fast holdepunkt i din virksomhed baseret på et ordentligt og velfunderet grundlag
 • Du kan finde den form for markedsføring og salg, der virker for dig og sætte det i et simpelt og fasttømret system
 • Du kan føle dig tryg med visheden om, at du har en solid Kerneydelse, som beviseligt virker og med tiden kommer til at sælge sig selv

Fra Forvirring til Klarhed™ er udviklet til dig, som er træt af:

 • At kæmpe hårdt for hver eneste kunde
 • At tjene alt for lidt per kunde i din virksomhed
 • At være i tvivl om, hvordan du skaber en økonomisk rentabel virksomhed
 • At føle dig overvældet og savne at have ro i maven og klarhed i hovedet
 • At frygte synligheden og have svært ved at markedsføre dig og sælge dine ydelser

Med en Kerneydelse skaber du rammerne for:

 • At tjene mere per salg og få en langt højere indtjening
 • At arbejde mindre og få større frihed i livet som selvstændig
 • At kunne planlægge og strukturere dine markedsførings- og salgsindsatser
 • At kunne hjælpe dine kunder på netop den måde du finder mest meningsfuld
 • At skabe en økonomisk fremtidssikring i din virksomhed i form af en solid helhedsløsning

Mange introverte selvstændige er kendetegnet ved at være:

 • Faglige dygtige
 • Seriøse i deres tilgang til deres virksomhed
 • Gode til at hjælpe deres kunder med at skabe den forandring, de ønsker

Men trods disse solide egenskaber har de alligevel svært ved:

 • At finde et fast og stabilt holdepunkt i deres virksomhed
 • At tiltrække nok kunder til at få deres virksomhed til at rende rundt. Samtidig med at de også frygter at brænde ud, hvis de får de kunder, det kræver...
 • At finde ud af, hvad de i virkeligheden ønsker og turde gå helhjertet og trygt efter det
 • At sætte deres priser højt nok. Selvom de inderst inde ved, at deres kunder får stor værdi for pengene...
 • At finde energien til at markedsføre sig. De ville i virkeligheden ønske, at deres kunder bare kom af sig selv, så de kunne bruge deres tid og energi på at koncentrere sig om deres arbejde frem for at være synlig og markedsføre deres virksomhed

Måske kan du genkende dig selv i den beskrivelse? I så fald så vid at du langt fra er alene. 

Den_introverte_hjerne_livet_som_selvstaendig_introvert

Ønsker du at bestille online forløbet “Fra Forvirring til Klarhed™?”

 

 

Hvad undervises der i på Fra Forvirring til Klarhed™?

Online forløbet består af 3 overordnede dele, som er henholdsvis:

 1. Del: Koncept (6 trin og 10 moduler) => Her får du din Kerneydelse defineret og klar til salg
 2. Del: Salg => Her bliver du guidet gennem en proces, som hjælper dig med at skabe et automatiseret salgssystem omkring din Kerneydelse
 3. Del: Markedsføring => Her får du guides og planlægningsværktøjer til den løbende markedsføringsindsats i din virksomhed

De tre dele giver dig tilsammen en helstøbt plan, som sikrer, at:

 • Du tjener en stabil og god indtægt
 • Du har styr på alle dele af din virksomhed
 • Du bruger din tid fornuftigt på det, der tilfører værdi til dig og din virksomhed

Du kan læse en beskrivelse af alt indholdet i de tre overordnede dele af forløbet herunder.

Vi starter med Konceptdelen:

Del 1: Koncept (6 trin og 10 moduler)

Konceptdelen består af en grundstamme bygget op om tre hovedfundamenter:

Dit Personlige Fundament

Dit Kundefundament

Dit Virksomhedsfundament

Betydning af de tre hovedfundamenter i Koncept

Der findes ikke nogen endegyldig formel til “den succesfulde virksomhed”, som du “bare” kan følge, og så er alt godt. Alt starter ved dig, dine kunder og din type af forretning. Men det er til gengæld også vejen til at skabe en virksomhed, der vedholdende skaber resultater – også på den helt lange bane.

Netop derfor er alle tre hovedfundamenter essentielle for, om du får succes med din Kerneydelse og din virksomhed. Du kan ikke nøjes med kun at arbejde med den ene del, for så får aldrig et helstøbt fundament, som skaber sikre resultater igen og igen i fremtiden. I stedet har du behov for at komme hele vejen rundt om din virksomhed. For at udvikle den derfra, hvor du er og derhen, hvor du gerne vil.

Du har med andre ord behov for én gang for alle at finde den forretningsmodel, der passer til dig, fordi den skaber rammerne for at få det liv, du drømte om, da du blev selvstændig.

Herunder kan du læse en beskrivelse af hver af de hovedfundamenter, som er din sikkerhed for at skabe den rigtige forretningsmodel for dig:

Dit Personlige Fundament

Den vigtigste faktor i din virksomhed er DIG. Hvis du ikke skaber et solidt Personligt Fundament, som du føler dig tryg, stærk og sikker i, får du svært ved at lykkes. Uden et solidt Personligt Fundament vil du konstant tvivle på dig selv og de valg, du træffer. Du vil opleve uro og føle dig utryg og træffe forkerte beslutninger som kan vise sig at få store konsekvenser. Alt sammen som en afspejling af, at dit professionelle selvværd er ikke-eksisterende. Din usikkerhed vil komme til udtryk i alt, hvad du foretager dig og betyde, at du får svært ved at tiltrække de rigtige kunder for dig.

Derfor er dit Personlige Fundament et essentielt fundament at få på plads, før du begynder at arbejde med dit Kundefundament og dit Virksomhedsfundament. For det får dig til at gå ud i verden med klare beviser og visheden om, at du kan gøre en forskel, fordi du er den, du er med netop de styrker, værdier og principper, som kendetegner dig. Samt din måde at gå til verden på og være i verden på.

Med et solidt og gennemarbejdet Personligt Fundament kommer du aldrig mere til at tvivle på dig selv, dine evner eller de valg, du træffer. Du ved, at du kan, og du ved, at du altid er på rette vej!

Dit Kundefundament

Du skal kun hjælpe de mennesker, du kan hjælpe derhen, hvor de ønsker. Og som samtidig ønsker netop din hjælp til denne udvikling. For ellers er det bedre, at du ikke hjælper. Forkerte kunder dræner dig for energi. Hvilket går ud over alt andet i dit liv. Fra din familie til dit overskud til din indtjening.

Derfor handler dit Kundefundament om at finde de helt rigtige kunder for dig. Samt at få skabt klarhed over præcis, hvilken forskel du og din Kerneydelse skal gøre for dem. Så du beskytter din energi, passer på dig selv og giver plads til din faglige stolthed og ekspertise. På den måde undgår du også at gøre salg til en ubehagelig del af din virksomhed. For når du kender dine rigtige kunder helt ned i detaljen, kan du droppe tanken om at sælge. Og i stedet vende al dit fokus mod, hvordan du bedst kan hjælpe dem i mål med de udfordringer, de har. Og så er det op til dem at beslutte, om du er den rigtige hjælper eller ej. 

Med et solidt og gennemarbejdet Kundefundament kommer du aldrig mere til at tvivle på, hvem du skal hjælpe med hvad i din virksomhed. Eller hvorvidt du kan hjælpe dem. Du kender dine kunder, deres udfordring og ved, at du kan hjælpe dem sikkert i mål!

Dit Virksomhedsfundament

Eftersom din Kerneydelse og din virksomhed ikke er relevant for alle mennesker, er den heller ikke relevant på alle markeder. Den er kun relevant på det marked, hvor dine rigtige kunder befinder sig og er lydhøre over for dig. Din rigtige plads på markedet er der, hvor folk har lyst til at lytte til dit budskab. Hvor du bliver betragtet som en troværdig fagperson med en løsning, der virker. Så du aldrig føler, at du trænger dig på og kæmper unødvendig hårdt for at fortjene deres opmærksomhed. For ellers er du på det forkerte marked med det forkerte budskab. Hvilket kan få store konsekvenser og risikere at blive den altafgørende årsag til, om du får succes eller ej.

Derfor handler dit Virksomhedsfundament om at finde den plads på markedet, hvor du ikke behøver at bekymre dig om, hvad andre gør eller tilbyder. Du kan bare passe dig selv og gøre det, du og din virksomhed er sat i verden for.

Med et solidt og gennemarbejdet Virksomhedsfundament kommer du aldrig mere til at tvivle på, hvordan du trænger igennem på markedet og positionerer dig. Du ved præcis, hvad der er din plads på markedet, og hvilken forskel du gør og kan derfor føle dig tryg ved, at de rigtige mennesker finder dig.

Konceptdelens konkrete indhold

Herunder kan du læse det konkrete indhold i hvert trin af Konceptdelen og få en bedre forståelse af den røde tråd, forløbet er bygget op omkring. Klik på pilen yderst til højre på hver fane herunder for at få indholdet frem.

I dette trin får du forklaret, hvordan den første del af forløbet omkring konceptdelen er bygget op. Samt hvordan du får mest ud af at gennemgå forløbet for at skabe den bedst mulige Kerneydelse.

I dette trin får du hjælp til at vælge, prioritere og sortere i din virksomhed. Både i forhold til det du allerede har på hylderne i din virksomhed. Men også på tegnebrættet i form af nye tiltag og ideer til, hvad du ellers kan gøre i din virksomhed. Du bliver præsenteret for et simpelt analyseværktøj, der giver dig svar på, hvad du med fordel kan vælge til – og ikke mindst fra – i din virksomhed fremadrettet. Så du får en økonomisk ansvarlig virksomhed, samtidig med at du bevarer din energi, motivation og nattesøvn. 

Når du afslutter dette trin, kender du dit største potentiale i din virksomhed. Du ved også, hvordan du sikrer, at du ikke spilder din tid og penge på at løse forkerte opgaver. Ergo får du med dette trin skabt et ordentligt grundlag at arbejde videre ud fra. 

Som introvert risikerer du at brænde ud og træffe de forkerte valg, hvis du ikke arbejder ud fra planer og mål, som tager sit afsæt i dig og det liv, der giver dig tryghed og værdi. Rent biologisk set er du som introvert skabt med en personlighed og temperament, der ikke bliver motiveret af de “goder” og resultater, der ofte fremhæves blandt selvstændige. 

Din motivation ligger et helt andet sted! Og derfor er det uhyre vigtigt, at du arbejder med de rigtige mål og drømme for DIG. For ellers får du svært ved at lykkes som selvstændig på en måde, der ikke belaster dit helbred eller sætter dig i farezonen for at brænde (helt!) ud.

Derfor bliver du i dette trin guidet til at finde din personlige version af et trygt selvstændigt liv med frihed og stabilitet. Så du skaber en fremtidssikret virksomhedsmodel og undgår at træffe forkerte valg og beslutninger undervejs, som risikerer at give dig helbredsmæssige problemer.

I det første modul i Trin 3 bliver du gennem konkrete øvelser guidet til at forstå, hvad der er dine konkrete fordele og styrker som selvstændig. Du lærer også, hvordan du bruger det i en helhed, som gør dig til den oplagte hjælper at gå til. Dette modul er din sikkerhed for, at du føler dig tryg, sikker og rolig i dit fundament og i din rolle som selvstændig. Gennem modulet indsamler du beviser på, hvad det er, du kan, og hvad det er, du står for. Det betyder, at du ved, at du går ud i verden på et ordentlig grundlag. Du behøver altså ikke være bange for, at du oversælger dig selv. Eller at blive afsløret som en, der ikke gør sit arbejde godt nok. Eller at frygte ikke at kunne leve op til det, du lover. For det har du konkrete beviser på, at du kan efter at have arbejdet med dette modul.

I det andet modul i Trin 3 finder du ind til din passion. Mange introverte har svært ved at mærke deres virkelige passion. Eller at stå 100% ved deres passion. Men din passion er vigtig, da den spiller en betydelig rolle for, at dine potentielle kunder føler sig tryg ved dig og får lyst til at købe af dig. Derudover hjælper din passion dig med at skille dig ud på en troværdig måde fra de andre på markedet og stå tydeligt frem. Derfor bliver du i dette modul guidet frem til din vigtigste passion.

I det tredje modul i Trin 3 lærer du en metode til at træffe fornuftige valg i din virksomhed, der beskytter dig. Formålet med dette modul er, at du gør det trygt og nemt både at være kunde og at være dig i din virksomhed. Gennem modulet får du defineret nogle klare retningslinjer i din virksomhed. Det får din virksomhed til at fremstå troværdig, gennemskuelig og seriøs, så dine kunder føler sig trygge ved at handle hos dig. Mens det for dig personligt betyder, at du undgår at gå på kompromis med det, der er vigtigt for, at du bevarer din motivation, kontrol og selvrespekt som selvstændig. Samt beskytter dit helbred og passer på din energi.

I det første modul i Trin 4 skal du finde din trygge målgruppe,. Du bliver ført gennem en simpel proces, der sikrer, at du finder en målgruppe, som er det helt rigtige match til dig – ikke kun på papiret, men også i den virkelige verden. Hvilket gør det både trygt og nemt at arbejde med dem, da du dels kender dem, og dels har beviser for, at du kan skabe resultater for dem.

I det andet modul i Trin 4 får du en metode, der sikrer, at du udbyder en Kerneydelse, som løser en reel udfordring hos dine kunder og garanterer et resultat, de er villige til at investere i. Så de med det samme forstår, at du har løsningen på det problem, de står med. Og dermed er den helt rigtige at søge hjælp hos for dem. Det kræver, at du forstår dine potentielle kunder på et dybere plan og får indblik i, hvordan de taler, tænker og føler om deres nuværende situation. Samtidig med at du også har en grundig forståelse af, hvilken rolle du og din løsning skal spille for dine kunder. Hvilket netop er det, som du får værktøjerne til i dette modul. 

I det tredje modul i Trin 4 bliver du præsenteret for en metode, som gør det meget konkret for dig, hvordan du formidler det, du kan, så du får dine potentielle kunders opmærksomhed. I dette trin arbejder du helt ned i detaljen og lærer forudsætningen for, at du får opbygget en god og tillidsfuld relation til dine potentielle kunder, som sikrer et salg i den sidste ende. Målet med dette modul er at sikre, at du får gjort din Kerneydelse til det oplagte valg for dine potentielle kunder, så den nærmest sælger sig selv, uden at du skal føle dig manipulerende, slesk eller påtrængende sælgeragtig.

Det er dermed også i dette trin, at du får lagt fundamentet for at have et klart og tydeligt budskab i din virksomhed, som alle forstår. Et sikkert budskab, som går igen i hele din virksomhed, og som gør det let at forstå, hvad du laver, og hvem du hjælper. Dit klare budskab bliver din røde tråd i din virksomhed og en vigtig del af at skille dig ud på en troværdig måde i dit marked. Så du bliver den oplagte ekspert at gå til og henvise andre til, fordi du står tydeligt frem og er nem at forstå.

I det første modul i Trin 5 lærer du, hvordan du indretter din virksomhed, så du får en hverdag med ro, tryghed og frihed frem for bekymring og modstand. Du lærer også, hvordan du indretter din virksomhed, så du har nemt ved at indgå i en god og fornuftig dialog med dine potentielle kunder, som giver dig energi frem for ubehag og ondt i maven. Og som får dine potentielle kunder til at huske dig fra de andre på markedet.

I det andet modul i Trin 5 lærer du ved hjælp af et meget konkret værktøj, hvad der er din sikre plads på markedet uden konkurrenter at bekymre dig om. Du bliver guidet gennem en proces, som hjælper dig med at forstå, hvordan du bliver den virksomhed, som ingen anden kan konkurrere med. Du får også endelig klarhed over, hvad der er din største fordel på markedet med netop den løsning, du tilbyder dine potentielle kunder. I dette modul finder du med andre ord essentielle svar i forhold til at skabe en virksomhed uden bekymringer, tvivl og uro. Men i stedet med ro, tryghed og frihed – både mentalt og økonomisk.

I dette trin samler du alle dine hidtidige indsigter og beslutninger til en konkret helhed – nemlig din Kerneydelse.  Du har gennem de forrige fem trin lavet et seriøst og grundigt forarbejde. Dette trin er din sikkerhed for, at du får dette forarbejde omsat til en solid, holdbar og fremtidssikret Kerneydelse i din virksomhed. Inden du bruger tid og penge på at føre den ud i praksis. Du får værktøjer til at prissætte din Kerneydelse rigtig samt få lavet en god og sikker plan og målsætning omkring den. Så du hele tiden ved, hvad der er dit vigtigste fokus omkring din Kerneydelse. Det er med andre ord i dette trin, at du finder dit endelige svar på, hvordan du skaber en virksomhed, hvor du kan arbejde mindre, tjene mere og gøre en god og meningsfuld forskel i verden. Samtidig med at du trives godt, beskytter dine værdier og passer på dig selv og dit helbred.

Del 2: Salg

Det vigtigste formål med Salgdelen er, at du får skabt et system, der gør det nemt for dig at sælge din Kerneydelse til de rigtige mennesker. Så du sparer tid, penge og mental energi i hverdagen, du i stedet kan bruge på at fordybe dig i din virksomhed, dine kunder og din løsning.

Alt i denne del bygger videre på de svar og den viden, du allerede er nået frem til i Konceptdelen. Så du skal altså ikke ud at opfinde den dybe tallerken. Men i stedet drage nytte af det gedigen stykke arbejde, du allerede har lavet.

Salgsdelens konkrete indhold

Herunder kan du læse det konkrete indhold i Salgsdelen og få en forståelse af de værktøjer, du bliver præsenteret for. Klik på pilen yderst til højre på hver fane herunder for at få indholdet frem.

I dette trin får du en gennemgang af, hvad du skal arbejde med i anden del af forløbet. Samt hvordan du sikrer det største udbytte af denne del.

Du starter med at skrive din konkrete salgsside til din Kerneydelse. Du bliver præsenteret for et værktøj, der sikrer, at du sammensætter din salgsside med det rigtige indhold. Værktøjet bygger på din viden, indsigter og svar fra Del 1 omkring dit Koncept. Du har med andre ord alt, hvad du skal bruge. Værktøjet hjælper dig med at sætte det ind i en god og læsevenlig sammenhæng, som fanger dine potentielle kunders opmærksomhed og vækker deres købelyst.

Du bliver guidet gennem processen med at lave en god og relevant freebie (en gratis gave, du tilbyder dine potentielle kunder). Din freebie skal give dine potentielle kunder lyst til at tilmelde sig dit nyhedsbrev og lære dig bedre at kende. Din freebie er en vigtig del af at opbygge en tillidsfuld relation til dine potentielle kunder og gøre dem klar til at købe hos dig. 

Guiden leder dig gennem alle de væsentlige overvejelser, du bør gøre dig, så du sikrer, at du laver den helt rigtige freebie. Og samtidig bliver du med et trin ad gangen ført gennem processen med at skabe det konkrete indhold, form og rammer for din freebie.

Du bliver guidet gennem processen med at lave en automatiseret e-mailkampagne, som skaber salg. Du lærer, hvilke mails du skal sende til dine læsere samt rækkefølgen af dem. Og så får du også et indblik i psykologien bag en succesfuld e-mailkampagne.

Du får også adgang til en guide med emotionelle triggere, som du kan bruge til at sikre, at dine læsere bliver motiveret til at åbne og læse dine e-mails. Du lærer altså, hvordan du ved at tale til forskellige følelser, kan ramme plet med dine e-mails.

Desuden modtager du en vejledning til, hvor du kan placere tilmeldingsbokse på din hjemmeside, så dine besøgende tilmelder sig dit nyhedsbrev. Og dermed kommer til at modtage din automatiserede e-mailkampagne.

Del 3: Markedsføring

Det er vigtigt, at du løbende markedsfører dig og forbliver nærværende i dine potentielle kunders bevidsthed. For ellers glemmer de hurtigt, at du og din løsning eksisterer. Men samtidig kan netop denne del omkring markedsføring være en stor energisluger i hverdagen som introvert. Derfor får du i denne del af forløbet hjælp til at gøre det simpelt og overskueligt. For jo mere du planlægger, strukturerer og sætter i system, jo nemmere og mindre energikrævende bliver det at være dig i hverdagen. Og jo mere frihed får du til at have det arbejdsliv, du gerne vil.

Indholdet i markedsføringsdelen

Herunder kan du læse det konkrete indhold, du bliver præsenteret for i delen omkring din løbende markedsføring. Klik på pilen yderst til højre på hver fane herunder for at få indholdet frem.

Denne del indledes med en kort gennemgang af, hvilke værktøjer du bliver præsenteret for i denne del af forløbet.

Du får en guide til, hvordan du laver relevant og strategisk godt indhold i din virksomhed (også kaldet content marketing). Du er allerede rigtig godt på vej med ideer til strategisk indhold fra dit arbejde i Del 1 omkring Koncept. Denne guide hjælper dig derfor med at forstå, hvad der er vigtigt, når du laver strategisk indhold, og hvordan du bevidst bruger dit indhold til at få dine potentielle kunders opmærksomhed. Du får også en skabelon til at prioritere dit vigtigste strategiske indhold i hverdagen, så du sparer tid og ressourcer ved at undgå at lave indhold, der ikke er det rigtige i din virksomhed på nuværende tidspunkt.

Guiden hjælper dig med at blive tryg i visheden om, at det du skriver og formidler er relevant for dine potentielle kunder. Du behøver altså ikke længere bekymre dig om, hvorvidt du er god nok til at formidle fornuftigt indhold eller ej. For det ved du, at du er. Den hjælper dig også med at sikre, at du altid ved, hvad du skal skrive og formidle om. Så du aldrig mere behøver at stirre ind i en blank skærm, fordi du er ramt af endnu en skriveblokering. Guiden er med andre ord din hjælp til at gøre det langt nemmere at komme ud med de rigtige budskaber i din virksomhed. Og skabe salg langt hurtigere.

Du får en skabelon til din egen personlige markedsføringskalender for de næste 12 måneder, så du har en overordnet plan for dine markedsføringsaktiviteter. Markedsføringskalenderen er din hjælp til at sikre, at du hele tiden bruger din tid og penge på de rigtige markedsføringsindsatser i din virksomhed. Samt har et godt og langsigtet overblik over dine markedsføringsindsatser og formålet med dem. Med denne kalender undgår du, at din markedsføring er tilfældig og usammenhængende.

Din Om-mig-side er en af de vigtigste sider på din hjemmeside. Det er den, da rigtig mange af dine besøgende netop besøger denne side. Derfor får du en vejledning til, hvad du bør prioritere at have med på din Om-mig-side, og hvilket helt konkret indhold du med fordel kan inddrage.

Du får også en tjekliste til, hvad du gør klogt i at have på din hjemmeside af indhold og elementer som din sikkerhed for, at dine besøgende får det, de kommer efter. 

En mini-guide til, hvordan du kan opbygge og fortælle din historie, så du fanger dine lytteres opmærksomhed. Historier er altid stærke virkemidler i forhold til at skabe kontakt til andre mennesker. Især når de er godt fortalt. Hvordan du kan gøre det, lærer du i denne guide.

Du får forskellige enkle skabeloner til at planlægge din tid og dine opgaver. Så du altid ved, hvad dit næste skridt er, og hvordan du griber det an. God planlægning er med til at skabe ro, tryghed og frihed hos dig. 

En ressourceliste med gode links til steder, hvor du kan finde og downloade billeder i god kvalitet. Samt lave smukke mock-ups og flot grafik til din hjemmeside, sociale medier osv. 

BONUSSER:

BONUS 1: 2 TIMERS SPARRING (VÆRDI 2.500 kr. (ekskl. moms))

Når du investerer i online forløbet “Fra Forvirring til Klarhed™”, medfølger der en bonus i form af 2 timers sparring med Jane Hejbøll. Du bestemmer, hvad vi skal bruge tiden på. Har du brug for, at vi deler de 2 timer op i 2×1 time, så finder vi også ud af det. Vi tales enten ved via Skype eller Zoom. Eller du er velkommen til at komme hjem til mig, så vi kan sidde sammen.

OBS: De 2 timers sparring skal være brugt senest 6 måneder efter dit køb af forløbet.

hvordan undgår jeg frygt som selvstændig og introvert

BONUS 2: ONLINE KURSUS

“Bliv ven med din frygt” (VÆRDI 479 kr. (ekskl. moms))

I dette online kursus får du 10 konkrete værktøjer til at arbejde med din frygt og sikre, at den ikke holder dig tilbage fra at skabe vækst og fremgang i din virksomhed.

Kurset er udviklet til dig, der er introvert og soloselvstændig.

Praktisk om forløbet:

På forløbet får du en grundig trin-for-trin model samt konkrete vejledninger, som guider dig til, hvordan du skaber en virksomhed med stabil vækst og kundetilgang. Uden at du gør vold mod dig selv og din personlighed.

Du bliver ført gennem en sammenhængende og logisk proces bestående af:

 • 16 videoer (mellem cirka 4 og 40 minutter), som kan ses eller downloades fra et lukket privat online rum, der kan tilgås overalt
 • 15 læsevenlige pdf-filer, hvis du lærer og husker bedre ved at læse frem for at se video
 • 12 arbejdsbøger, der er lige til at printe ud, og som sikrer, at du omsætter din nye viden til mærkbare resultater i din virksomhed
 • 7 konkrete vejledninger til en effektiv og sammenhængende markedsførings- og salgsstrategi i din virksomhed
 • Tjeklister ved afslutningen af hvert trin, så du er sikker på, at du har styr på det vigtigste for at kunne skabe den rigtige Kerneydelse
 • Adgang til ekstra materiale bestående af viden, skabeloner og vejledning inden for relevante områder som selvstændig

Online forløbet er:

 • Udstyret med både video- og tekstfiler i Konceptdelen, så du kan vælge den læringsform, som passer bedst til dig
 • Baseret på et teoretisk og praktisk grundlag, som tager afsæt i dine biologiske præferencer og styrker som introvert
 • Bygget op omkring en logisk rød tråd, som fører dig sikkert gennem forløbet og ved hjælp af tjeklister sikrer, at du kender de rigtige svar, inden du går videre til næste trin i forløbet
 • Konkret, praktisk og jordnært, men med dybdegående, seriøse og grundige værktøjer som din sikkerhed for, at du ikke træffer forkerte eller uhensigtsmæssige valg og beslutninger i din virksomhed, som kan koste dyre lærepenge. Men i stedet vælger rigtigt fra start!
 • Bestående af tidløse værktøjer, som fokuserer på et solidt fundament frem for mode, trends og tendenser. Du kan gennemgå øvelserne og bruge værktøjerne igen og igen. De bliver ved med at være meningsfulde og give værdi til din virksomhed

Ønsker du at bestille online forløbet “Fra Forvirring til Klarhed™?”

 

Pris for online forløbet:

Fra Forvirring til Klarhed™ koster 9.975 kroner (+ moms).

SLÅ TIL NU OG SPAR 1.475 KR: Indtil onsdag den 19. februar 2020 fås det til 8.500 kroner (+ moms)

Du kan betale i 1 rate, 3 rater á 2.835 kr. (+ moms), 6 rater á 1.425 kr. (+ moms) og 12 rater á 715 kr. (+ moms). Første rate betales ved tilmelding, herefter betales rater automatisk hver 30. dag. Inkluderet i prisen er evighedsadgang til forløbet samt alle fremtidige opdateringer og nye bonusser.

Sådan gennemføres et køb af online forløbet:

Online betaling via betalingskort eller Mobilepay:

 1. Klik på betalingsknappen
 2. Vælg din ønskede betalingsform i scroll-down menuen; dvs. dit ønskede antal rater for betalingen (ønsker du ratebetaling, kan du klikke på et link, der viser dig datoerne for, hvornår pengene bliver trukket på din konto)
 3. Indtast dit navn og e-mail
 4. Accepter betalingsbetingelser, hvorefter du bliver sendt videre til betalingsvindue
 5. Betal online med betalingskort eller mobilepay
 6. Du modtager en e-mail med faktura samt log-in oplysninger med det samme 
 7. Du kan nu logge ind og få adgang til alle trin, moduler og bonusser
 8. Du har evighedsadgang til materialet og kan til enhver tid logge på
 9. Du har mulighed for at downloade alle videoer, pdf-filer og arbejdsbøger

Din underviser på online forløbet er:

Jane Hejbøll

Jane er uddannet fra Aalborg Universitet inden for kommunikation, formidling og onlinebaseret markedsføring. Udover sin universitetsuddannelse er Jane også uddannet NLP coach samt mindfulness practioner. Hun er desuden tidligere medejer af webshoppen Smikka, som hun solgte ved udgangen af år 2019. Jane har over 15 års praktisk erfaring med kommunikation, markedsføring, forretningsudvikling, vision og strategi. Hun har bl.a. arbejdet i en større nordjysk virksomhed samt store offentlige institutioner som kommunikationskonsulent og rådgiver. Jane har specialiseret sig i at hjælpe dig, der er født med en introvert personlighed. Hun udvikler forløb, metoder og værktøjer med afsæt i teorien og fysiologien bag det introverte temperament og de styrker, som følger med det. 

Jane_Hejboell_raadgiver_introverte_selvstaendige

100% tilfredshedsgaranti

Der er 100% tilfredshedsgaranti op til 6 måneder efter dit køb. Hvis du ikke oplever, at forløbet har levet op til det, du er blevet lovet, refunderer jeg selvfølgelig din investering.

VIGTIGT: For at benytte dig af tilfredshedsgarantien skal du have gennemgået og gennemført alle trin og moduler i online forløbet. Du skal have gennemgået og arbejdet med alle øvelserne, værktøjerne og teknikkerne i forløbet. Du sender blot en kopi af alle dine udfyldte arbejdsbøger fra hele forløbet.

 

Spørgsmål og svar om Fra Forvirring til Klarhed™:

Klik på pilen yderst til højre på hver fane herunder og læs svaret på spørgsmålet.

Fordelen ved at bygge sin virksomhed op omkring en Kerneydelse er, at du får et gennemarbejdet og godt produkt, du kan sælge igen og igen i din virksomhed. 

Men derudover vil du også opleve, at du gennem dit arbejde med at udvikle din Kerneydelse, samtidig får lagt fundamentet til din fremtidige succes med din virksomhed.

For gennem processen har du forholdt dig til alle de fundamentale spørgsmål, som er alfa og omega for at lykkes med din virksomhed på den lange bane og få den frihed, du drømmer om.

Du vil fx aldrig mere være i tvivl om:

 • Hvem du er som selvstændig
 • Hvad der er formålet med din virksomhed
 • Hvem der er dine rigtige kunder
 • Hvad dine kunder har brug for fra dig
 • Hvordan du bedst kan hjælpe dem
 • Hvilke udfordringer de har
 • Hvilke resultater de får ud af at arbejde sammen med dig
 • Hvad der er dit sikre budskab
 • Hvordan du formidler det, du kan, så de rigtige mennesker kan høre dig
 • Hvordan du bringer din passion i spil i din virksomhed
 • Hvad der er din største fordel og unikhed som selvstændig
 • Hvordan du skiller dig ud på markedet med din virksomhed
 • Hvordan du skal tjene pengene i din virksomhed

Med en Kerneydelse får du altså en ydelse, som kan stå alene. Men samtidig får du også en klar plan for, hvilke produkter og ydelser du med fordel kan supplere din Kerneydelse med. Så du sikrer, at du møder dine kunders behov forskellige steder på deres udviklingsrejse. Og samtidig skaber de rette betingelser for at øge din omsætning.

Dermed får du en enkel og sammenhængende forretningsmodel, som gør det let og overskueligt at være dig i din virksomhed.

Samtidig med at du gør det let for dine kunder at vælge dig til. For de ved præcist, hvad de får hos dig på grund af dit ensartede udtryk.

Fra Forvirring til Klarhed™ er for dig, hvis du er coach, behandler, rådgiver, konsulent, underviser, terapeut eller på anden måde sælger viden, rådgivning eller services i din virksomhed. Det vigtigste er, at du har noget viden, du kan lære fra dig, rådgive andre inden for eller undervise i.

Ja.

Det vil dog være en fordel for dig, hvis du allerede har arbejdet med kunder eller klienter i din virksomhed i forhold til at skabe det helt rigtige Kundefundament i din virksomhed. Men du behøver ikke have mange års erfaring. 

Kurset er dog også til dig, som måske allerede har en del år på bagen med din virksomhed, men stadig oplever, at den stritter i alt for mange retninger og ikke giver de resultater, du ønsker dig. Med andre ord til dig, der er klar til én gang for alle at få et enkelt og sammenhængende virksomhedsfundament, som er din garant for succes mange år ud i fremtiden.

Nej, du har adgang til alle trin, moduler og værktøjer med det samme, din betaling er gået igennem.

For evigt. Og kommer der opdateringer, nyt ekstra materiale, værktøjer eller funktioner til, har du selvfølgelig også adgang til dem for evigt.

Nej, bestemt ikke.

“Fra Forvirring til Klarhed™” er et online kursus, som har fokus på, at du finder netop den Kerneydelse, som giver mening i din type virksomhed. Hvad enten det er et online produkt, et fysisk forløb eller en kombination af de to.

Online kurset er dog primært målrettet dem, der arbejder med klienter og sælger en eller anden form for rådgivning, undervisning, vejledning eller lignende.

Ja. Du får et login til dit private online arbejdsrum. Herinde finder du alle videoer, alle tekstfiler, alle øvelser og tjeklister. Når du logger ind, bliver du ledt hen til en velkomstside. Her står der alle de praktiske informationer omkring forløbet.

Skulle det alligevel ske, at du oplever problemer undervejs, så sender du mig en mail, og så hjælper jeg dig med at finde en løsning på det. 

Hvis du får spørgsmål undervejs i forløbet, så sender du dem til mig på mail. Husk du også får en bonus på 2 timers sparring ved køb af forløbet.

Hele forløbet er bygget op omkring en logisk og klar rød tråd, som hele tiden sikrer, at du er klædt godt på til at bevæge dig videre til næste skridt.

Alle opgaver er grundigt forklaret og de større værktøjer bliver præsenteret for dig via konkrete eksempler, som gør det håndgribeligt at gå til.

Alle værktøjer er udviklet med udgangspunkt i teorien og forskningen bag det introverte temperament. De tager altså afsæt i den introverte måde at gå til verden på og drager fordel af alle de introverte styrker. Derfor passer de til din måde at skabe de bedst mulige resultater på og finde de rigtige svar for dig.

Oplever du alligevel, at du bliver udfordret undervejs og har svært ved at komme videre, så sender du mig en mail på hello@businessbyyou.dk. Så hjælper jeg dig videre. Du har også mulighed for at bruge din Bonus bestående af 2 timers sparring med mig.

Det er et af de svære spørgsmål at svare på. For det handler i bund og grund om, at du kan mærke inden i dig selv, at det er det rigtige for dig. Samt at du har lyst til at fordybe dig i materialet og én gang for alle nå hele vejen rundt i din virksomhed. Har du ikke lyst, overskud eller tid til det, så er det ikke sikkert, at det er det rigtige forløb for dig.

Det essentielle i dette online forløb er netop, at det er et forløb, hvor du arbejder hele vejen rundt om din virksomhed. Du arbejder i dybden med seriøse værktøjer, som sikrer, at du finder svar, du ikke kun kan bruge i dag eller i morgen, men faktisk bygge hele din fremtidige virksomhed op om. Du finder grundlæggende svar, som du aldrig behøver at lede efter igen, så længe du har din virksomhed. 

Du får altså ikke arbejdet med en lille flig af din virksomhed. Eller ender med at stå med (endnu) en brik, du skal forsøge at få ind i en sammenhæng. Du får i stedet en helstøbt plan og et helstøbt fundament, som du kan basere din fremtidige virksomhedssucces på. Som samtidig tager hensyn til dig og den måde, du gerne vil være selvstændig på.

Hvis du fortryder, at du har tilmeldt dig Fra Forvirring til Klarhed™, kan jeg desværre ikke refundere dine penge. For så snart du trykker på købsknappen, får du adgang til alt materialet i det lukkede forum. Til gengæld har du evighedsadgang til al materialet, alle fremtidige opdateringer, bonusser osv. Så online kurset er dit for evigt, og du kan gennemgå det på præcis det tidspunkt, hvor det passer dig bedst. Er du i tvivl, om jeg er den rigtige hjælper for dig, så er du meget velkommen til at kigge omkring på siden. Læse mine artikler, mine brevkassesvar og downloade mit gratis materiale.

Forløbet er en god investering for dig, der:

 • Er introvert, soloselvstændig coach, behandler, rådgiver, konsulent, underviser, terapeut, specialist eller lignende
 • Sælger viden, rådgivning eller services i din virksomhed (det vigtigste er ikke din titel, men at du har noget viden, du kan lære fra dig, rådgive andre inden for eller undervise eller behandle inden for)
 • Føler dig overvældet over alt det, der (også) følger med livet som selvstændig. For egentlig vil du helst bare fordybe dig i arbejdet med dine kunder og dit fagområde…
 • Ikke oplever, at du får det ud af din forretning og livet som selvstændig, som du drømte om, da du startede. I stedet bliver det ved med at være en tung og hård proces uden de store fremskridt og resultater…
 • Er i tvivl, om tiden er nået til at droppe livet som selvstændig eller måske gå på jagt efter et deltidsjob…

Bestil gratis afklaringssamtale:

Er du i tvivl, om forløbet er det rigtige forløb til dig? I så fald har du mulighed for at bestille en kort, gratis afklaringssamtale. Vi taler sammen i cirka 20 minutter via telefon, Zoom eller Skype. Book samtalen i menuen øverst til højre eller send mig en mail på hello@businessbyyou.dk. Så vender jeg tilbage hurtigst muligt og aftaler et tidspunkt for samtalen med dig.

Adresse:

Sportvænget 3
9230 Svenstrup J.