Tiltræk dine drømmekunder - Business by YOU

Online forløb:

Tiltræk dine drømmekunder

Dette online forløb er til dig, der savner at have et fuldstændigt klart billede af, hvem dine drømmekunder er. Og som har forsøgt at beskrive din ideelle kunde et utal af gange på diverse kurser og forløb, men uden at det har gjort nogen forskel for resultaterne i din virksomhed. For du har stadig svært ved at tune ind i din drømmekunde i dagligdagen. Og din markedsføring føles fortsat som en tung opgave, der dræner din energi og tærer på dit humør. Du kan mærke, at det er tid til at gribe det an på en ny og mere flowfyldt måde. Men du har bare ikke fundet den endnu…

Tiltraek_dine_droemmekunder

Det er ikke et klassisk forløb...

Dette forløb er ikke et klassisk forløb, der beder dig om at gå op i hovedet og forsøge at regne ud, hvem din ideelle kunde er. Det er derimod til dig, der utallige gange har udfyldt diverse kundekort og skemaer med dine kunders alder, køn, bilmærke, bopæl, civilstand, fritidsinteresser og hvilken bog, der ligger på natbordet. Men uden at det har gjort det nemmere for dig at tiltrække dem til din virksomhed…

Tværtimod føler du fortsat, at dine kunder er en uskarp masse af fremmede mennesker, du har svært ved at mærke og se for dig. Altså sådan for alvor mærke som ægte mennesker af kød og blod med almindelige liv og tanker og følelser. Altså mennesker som du og jeg. Ikke blot mennesker, der står beskrevet som bogstaver på et stykke papir…

Når vi ikke kan mærke vores kunder...

Når vi ikke kan mærke vores kunder som mennesker af kød og blod, risikerer vi at blive ramt af frygt i vores synlighed. For når vi ikke kan forbinde os følelsesmæssigt med de mennesker, vi gerne vil nå med vores kommunikation, føles de nemt adskilt fra os.

Det betyder, at vi kan få svært ved at stille os frem og blive set og hørt. Vi kan frygte at få kritik eller komme til at fremstå som ikke-gode-nok. Det kan få os til at gemme os eller blive overperfektionistiske. Alt sammen overspringshandlinger og frygtstrategier. 

Al denne frygt, tvivl og usikkerhed eliminerer vi fuldstændig fra vores liv og virksomhed, når vi griber tiltrækningen af vores drømmekunder an fra et andet perspektiv. For så er det pludselig ikke længere relevant og en del af vores bevidsthed, hvilket jeg forklarer nærmere i forløbet.

Så det her er altså et forløb til dig, der har brug for at gøre noget nyt. Som har brug for at få et nyt fokus og nogle nye metoder til at tiltrække dine drømmekunder på. Som både gør det til en nem, sjov og naturlig del af din virksomhed. Og som tager afsæt i dig hele vejen. Frem for en eller anden statisk model eller struktur, som får din potentielle kunde til at passe ind i en opdigtet kasse.

Hvad kan du forvente?

Hvis du vælger at investere i dette forløb, skal du altså forvente at blive mødt af en tilgang, der åbner op for, at du tiltrækker dine drømmekunder ved hjælp af en intuitiv, åben, dynamisk, levende og nysgerrig tilgang. Du skal ikke forsøge at regne noget som helst ud. Du skal i stedet forbinde dig med de svar, du allerede kender og altid har adgang til.

Du skal også forvente, at du kommer til at sætte dig selv ind i ligningen. For at tiltrække dine drømmekunder handler lige så meget om DIG som om dem. Så gennem forløbet kommer du også til at forstå, hvem du ønsker at være. Ikke hvem du tror, at du skal være. Præcis som du kommer til at forstå, hvilken relation du ønsker til dine drømmekunder. Ikke hvilken relation du tror, at du skal have.

Hvorfor er det vigtigt? Det er det, fordi alt i denne verden er energi. Så du skal forbinde dig med dine drømmekunder gennem din energi. Og eftersom energi altid er i bevægelse, er det vigtigt, at din tilgang også har det afsæt. Hvordan du sikrer det, er netop det, du bliver hjulpet til gennem forløbet.

Hvad består forløbet af?

Forløbet består af en introduktionsfil, der forklarer, hvordan du skal gribe forløbet an, og hvad der er vigtigt for, at du lykkes med det.

Herudover modtager du to forskellige lydfiler, der guider dig ind i relationen til dine drømmekunder. Som et supplement til lydfilerne, modtager du en workbook, som hjælper dig med at konkretisere den viden og de indsigter, du får gennem lydfilerne.

Du modtager også tre forskellige manifestationsværktøjer, der er din hjælp til at bevare din følelsesmæssige forbindelse til dine drømmekunder i dagligdagen. Så du sikrer, at du skaber alle tiltag fra den rette energi og til de rigtige mennesker.

Sidst, men ikke mindst modtager du en meditation, som jeg vil anbefale dig at bruge dagligt. Denne meditation hjælper dig med at omprogrammere din underbevidsthed til at tiltrække dine drømmekunder med lethed og glæde. Så ved at lytte til denne meditation dagligt, vil du opleve, at du får nemmere og nemmere ved at tiltrække dine drømmekunder helt automatisk for hver dag, der går.

Via forløbets værktøjer kommer du altså til at skabe en naturlig forbindelse til dine drømmekunder ved hjælp af forskellige vinkler og metoder. Men fælles for dem alle er, at de er energetiske værktøjer, der sikrer, at du vibrerer på en frekvens, der er et match til dine drømmekunder. Så du får nemt ved at manifestere dit ønske om at tiltrække dine drømmekunder til dine virksomhed. Og så du samtidig undgår, at du spænder ben for dig selv gennem frygt, tvivl, uro og manglende tro på, at det kan lykkes. For disse følelser er slet ikke nærværende, når du har arbejdet med forløbet.

Fordelen ved værktøjerne i dette forløb er, at du kan bruge dem igen og igen. Du kan bruge dem i dag, om 1 år, men også om 10 år. Netop fordi de ikke er bygget op omkring statiske skabeloner, men energi.

Hvordan foregår det?

Med det samme din betaling er gennemført, får du adgang til online forløbet via et link og en adgangskode.

Du har evighedsadgang til al materialet, som du kan bruge alle de gange, du ønsker det.

Pris

“Tiltræk dine drømmekunder” koster 1.249 kroner (+ moms).