Fra Forvirring til Klarhed™-modellen Business by YOU

Fra Forvirring til Klarhed™-modellen

- Udviklet specifikt til dig, der er introvert & selvstændig

Fra Forvirring til Klarhed™ giver dig værktøjerne til at skabe en succesfuld forretningsmodel med plads til din introverthed. Det vil sige en forretningsmodel, som giver dig ro i maven, penge på bundlinjen og smil på læben. Fordi du bare kan være dig og gøre det, du er god til på din måde.

Modellen er udviklet og sammensat med afsæt i teorien og biologien bag den introverte personlighed. 

Det betyder, at den opfordrer dig til bruge dine stærke introverte styrker såsom din fordybelsesevne, din intuition, din skarpe analytiske sans, din solide refleksionsevne og din evne til at gøre komplekse ting simple.

Det betyder også, at den går grundigt til værks. 

Du kommer ikke til at operere på overfladeniveau, men går hele tiden et spadestik dybere. 

For det er i dybden, at din introverte hjerne skaber løsninger og magi på et ekstremt højt niveau.

Samtidig med at det er i dybden, at du skaber den unikke forretningsmodel, der sikrer dig ro, tryghed og frihed i mange år frem.

Derfor er det heller ikke nogen quick-fix model (quick-fixes er i øvrigt sjældent at foretrække som introvert, men det er en helt anden snak). Men derimod en model til dig, der ønsker én gang for alle at lægge kræfter og tid i at finde frem til den forretningsmodel, der sikrer dig en stabil og fremtidssikker virksomhed. Hvor dit fundament er solidt og aldrig slår revner eller vakler under dig.

Den store risiko som introvert selvstændig

En stor risiko som introvert selvstændig er at brænde ud i forsøget på at gøre alt det rigtige. 

Som introvert er du ikke indrettet til at køre med speederen i bund hele tiden, som der ofte lægges op til i livet som selvstændig. 

Du har brug for struktur og pauser. 

Du har brug for fordybelse og mening. 

Du har brug for værdi og formål. 

Og det er netop det, som Fra Forvirring til Klarhed™-modellen giver dig i din virksomhed. 

Modellen tager afsæt i, at du bygger din virksomhed op omkring en Kerneydelse. 

Det vil sige, at du har en solid og stabil kerne i din virksomhed, som ALTID er dit udgangspunkt for alt, hvad du gør. 

Det betyder ikke nødvendigvis, at du kun har en ydelse til salg. Du kan sagtens sælge din Kerneydelse i flere formater.

Filosofien bag Fra Forvirring til Klarhed™-modellen

Filosofien bag Fra Forvirring til Klarhed™-modellen er, at du skal gå:

 • Fra Mere til Bedre i din virksomhed
 • Fra Overvældelse til Enkelthed i din virksomhed
 • Fra Mismod til Glæde i din virksomhed
Du skal føle dig stolt af det, du laver. 
Du skal føle dig tryg i det, du laver. 
Og du skal kunne se meningen og værdien af det, du tilbyder dine kunder. 

Det betyder også, at du skal markedsføre dig, være synlig og sælge på den måde, som passer til DIG og din introverte natur. Så du bevarer din integritet og ærlighed. Frem for at forsøge at leve op til noget, du ikke er – og ikke har lyst til at være. For som introvert er det den direkte vej til at ende i fosterstilling, fuldstændig udmattet og modløs med mistet tro på dig selv, din mission og det helt unikke netop du kan. 

Fra Forvirring til Klarhed™-modellen i praksis

Fra Forvirring til Klarhed™-modellen består af 6 trin, som til sammen skaber et helstøbt og solidt fundament bygget op omkring en Kerneydelse. 

Fordelen ved en Kerneydelse er, at du kun behøver at udvikle den én gang. Herefter kan du sælge den igen og igen. Det betyder, at alt i din virksomhed fremadrettet tager afsæt i din Kerneydelse; dvs. dit unikke koncept. 

Du skaber dermed klare rammer, der betyder, at du aldrig mere skal opfinde den dybe tallerken. Præcis som du fjerner enhver usikkerhed, tvivl og forvirring omkring, hvad du skal i din virksomhed. 

Du kommer aldrig mere til at forfølge ideer i øst og vest eller blive usikker på dit eget værd. For du får hele tiden konkrete beviser på, at du er på rette vej og blot skal fortsætte med at gå vejen og gøre det, du gør. 

Det skaber ro, tryghed og frihed – og er den perfekte forretningsmodel som introvert, da den tillader, at du kan levere dit allerbedste. Fordi du føler dig glad og på sikker grund i det, du gør. Hver dag!

De 6 trin i modellen er:

Dit Nuværende fundament

Trin 1

Dit Drømmefundament

Trin 2

Dit Personlige fundament

Trin 3

Dit Kundefundament

Trin 4

Dit Virksomhedsfundament

Trin 5

Din Kerneydelse

Trin 6

Trin 1: Dit Nuværende fundament

Dit Nuværende fundament er dit afsæt til at skabe en succesfuld virksomhed bygget op omkring en enkel forretningsmodel. I dette trin får du nemlig klarhed over, hvad der giver resultater i din virksomhed.

Dit Nuværende fundament giver dig svarene på:

 • Hvad der er dit største potentiale i din virksomhed
 • Hvad der er spild af tid og penge i din virksomhed
 • Hvad du med fordel kan skrue op for i din virksomhed
 • Hvad du med fordel kan skrue ned for i din virksomhed
 • Hvordan du simplificerer din virksomhed til både din og din bundlinjes fordel

Dit Nuværende fundament er din sikkerhed for, at du bruger dine kræfter rigtig i din virksomhed fremadrettet. Så du skaber resultater uden risiko for at brænde ud undervejs og blive overvældet og forvirret. 

Trin 2: Dit Drømmefundament

Dit Drømmefundament gør det klart for dig, hvordan du lykkes med at skabe den virksomhed, du drømmer om. Uden at gå på kompromis med dit helbred undervejs.

Du bliver bevidst om:

 • Hvad der er de rigtige valg for dig
 • Hvordan du skaber et trygt og rigt liv som selvstændig
 • Hvad der er din vigtigste motivation for at lykkes med din virksomhed
 • Hvad der er de rigtige mål for dig
 • Hvad der er de bærende drømme for dig
 • Hvordan du beskytter dit helbred
 • Hvordan du undgår at brænde ud

Dit Drømmefundament er din garanti for, at du skaber din personlige version af et trygt liv som selvstændig med frihed og stabilitet. Et liv, du glæder dig til at stå op til hver dag, da det er fyldt med lethed og glæde samt en bundlinje i konstant vækst.

Trin 3: Dit Personlige fundament

Dit Personlige fundament er også dit faglige fundament. Her skaber du nemlig det fundament, som er din sikkerhed for, at du fremstår som en troværdig fagperson med styr på dine ting.

Dit Personlige fundament giver dig håndgribelige beviser på:

 • Dine særlige fordele som fagperson
 • Dine konkrete styrker som fagperson
 • Din åbenlyse evne til at gøre en forskel for andre
 • Din personligheds karakter af at være troværdig og ordentlig som menneske
 • Den specifikke forskel du bidrager med i verden, fordi du er dig
 • Den måde du adskiller dig fra de andre inden for dit felt – og hvilken fordel det giver dig
 • De konkrete retningslinjer du bør følge for at undgå udbrændthed og overvældelse
 • Den måde du bevarer din selvrespekt og kontrol som selvstændig
 • Den dybereliggende mening bag, hvorfor du gør, som du gør i din virksomhed

Dit Personlige fundament er din hjælp til at sikre, at du går ud i verden med din virksomhed og dit budskab på et velfunderet og ordentligt grundlag. Så det er en tryg og sikker oplevelse at stå frem og være synlig og fortælle verden om det, du kan og tror på.

Trin 4: Dit Kundefundament

Dit Kundefundament er din sikkerhed for, at du forstår dine kunder rigtigt og ved, at de har brug for det, du tilbyder. Dit Kundefundament er baseret på jordnære og håndgribelige metoder, der tager udgangspunkt i virkelige mennesker med reelle udfordringer. Frem for gætværk og hypoteser om dine kunder, du ikke har beviser for.

Dit Kundefundament giver dig en sikker vished om:

 • Hvem dine kunder er helt ned i detaljen
 • Hvad dine kunders konkrete udfordring er
 • Hvordan du viser, at du har den løsning, dine kunder efterspørger
 • Hvordan du skal kommunikere til dine potentielle kunder for at få deres opmærksomhed
 • Hvordan du bygger en god, tillidsfuld og troværdig relation til dine potentielle kunder, som gør det trygt at sælge din løsning til dem
 • Hvordan du bliver dine potentielle kunders foretrukne valg uden at føle dig slesk eller påtrængende
 • Hvordan du formulerer dit klare budskab, så de rigtige mennesker hører det


Dit Kundefundament er din hjælp til at sikre, at du henvender dig til de rigtige mennesker med det rigtige budskab. Så hverken de eller du er i tvivl om, at du er den helt rigtige hjælper med den helt rigtige løsning for dem. Desuden hjælper det dig med at sortere de kunder fra, som du ikke oplever glæde ved at arbejde med. Enten fordi de gør dig utilpas eller får dig til at føle, at du ikke kan hjælpe dem godt nok.

Trin 5: Dit Virksomhedsfundament

Dit Virksomhedsfundament er din sikkerhed for, at der er plads til dig og din løsning på markedet.

Dit Virksomhedsfundament giver dig klarhed over:

 • Hvilket hul på markedet din løsning udfylder
 • Hvordan du undgår at skulle konkurrere med de andre på markedet om at være bedst
 • Hvordan du og din løsning konkret adskiller sig fra de øvrige udbud på markedet
 • Hvad der gør dig til en virksomhed, ingen anden kan konkurrere med
 • Hvad der er din særlige fordel på markedet
 • Hvilket konkret resultat og værdi du giver dine kunder
 • Hvordan du skaber en virksomhed uden usikkerhed, tvivl og konstante kompromiser
 • Hvordan du indretter din virksomhed, så den giver dig en hverdag med ro, tryghed og frihed


Dit Virksomhedsfundament er din hjælp til at sikre, at du føler dig sikker ved at gå ud på markedet med din løsning. Gennem din grundige forberedelse ved du, hvilket særligt behov du udfylder på markedet, som ingen andre udfylder. Og skaber dermed de rette betingelser for at få et selvstændigt liv med ro, tryghed og frihed.

Trin 6: Din Kerneydelse

I Trin 6 – Din Kerneydelse – samler du de forrige fem trins viden, indsigter og svar til en bæredygtig helhed. 

Du finder din unikke formel på, hvordan du skaber en fremtidssikker virksomhed bygget op omkring en enkel forretningsmodel, der sikrer:

 • At du kan sælge din Kerneydelse igen og igen
 • At du kan blive den førende ekspert inden for dit felt
 • At du kan leve et selvstændigt liv med klarhed, glæde og lethed
 • At du aldrig mere skal frygte fremtiden i din virksomhed
 • At du aldrig mere skal være i tvivl om, hvor kunderne skal komme fra
 • At du aldrig mere skal stille tvivl ved eller blive usikker på dit eget værd
 • At du aldrig mere skal føle dig overvældet, forvirret og utryg

Din Kerneydelse er din sikkerhed for, at du fremadrettet baserer din virksomhed på KLARHED og dét, du ved virker for netop DIG. Og som giver dig et selvstændigt liv med ro, tryghed og frihed – både mentalt og økonomisk.

En Kerneydelse => Et helstøbt og solidt fundament

De 6 trin er hver især af afgørende betydning for, at du kan skabe en succesfuld virksomhed som introvert.

For med de 6 trin solidt funderet i et overordnet fundament har du redskaberne til at bygge din virksomhed op om en enkel forretningsmodel baseret på en Kerneydelse, der sikrer en høj indtjening per kunde.

 

Det betyder, at du går fra:

At indgå i mange kunderelationer ad gangen til at indgå i få kunderelationer ad gangen

At have mange bolde i luften til at have få bolde i luften

At brede dig over mange forskellige ydelser til at fordybe dig i din Kerneydelse

At sælge dine ydelser på timebasis til at sælge din løsning på værdien af den

At tjene lidt per salg til at tjene meget per salg

At føle dig usikker i dit fundament til at føle dig sikker i dit fundament

At markedsføring og salg dræner dig for energi til at planlægge din synlighed og beskytte din energi

At kæmpe for at bevare din motivation til at mærke din motivation hver eneste dag

At føle uro, forvirring og tvivl til at føle ro, tryghed og frihed

Modellen er til dig, der er:

 • Rådgiver, coach, behandler, konsulent, underviser, terapeut, specialist eller lignende
 • Sælger viden, rådgivning eller services i din virksomhed (det vigtigste er ikke din titel, men at du har noget viden, du kan lære fra dig, rådgive andre inden for eller undervise eller behandle inden for)

Sparringssession eller Mentorforløb

Du kan arbejde med Fra Forvirring til Klarhed™-modellen som enten sparringssession, online forløb eller et mentorforløb:


Sparringssession

I sparringssession tager vi udgangspunkt i, hvor du står i din virksomhed lige her og nu. Og hvordan du skaber de forandringer, du ønsker. Vi inddrager værktøjer fra Fra Forvirring til Klarhed™-modellen, hvor det er relevant.

Læs mere om Sparringssessioner her =>


Mentorforløb

I mentorforløbet hjælper vi to hinanden med at lave et skræddersyet koncept i din virksomhed. Vi har løbende sessioner af 3 timers varighed, hvor vi går i dybden og sikrer os, at du får skabt den helt rigtige virksomhed med de helt rigtige ydelser i din virksomhed.

Læs mere om Mentorforløbet her =>

Afklaringssamtale

Er du i tvivl, om du skal investere i Fra Forvirring til Klarhed™-modellen som sparringssessioner, online forløb eller mentorforløb, er du velkommen til at booke en gratis og uforpligtende afklaringssamtale. Det kan også være, at du er i tvivl, om modellen overhovedet er den rigtige model at arbejde ud fra for dig. I så fald er du også velkommen til at booke en samtale eller sende en besked på hello@businessbyyou.dk. 

Book gratis afklaringssamtale her =>