Du er bevidsthed - og bevidsthed manifesterer - Business by YOU

Du er bevidsthed – og bevidsthed manifesterer

Dagen lang tænker du tanker.

Faktisk tænker du helt op til 70.000 tanker om dagen.

Det er enormt let at blive fuldstændig optaget af disse tanker og tro på alt, hvad de siger.

Men i virkeligheden er en tanke “bare” en tanke.

Som er helt uafhængig af din væren, medmindre du vælger at holde fast i tanken, analysere tanken og identificere dig med den.

For når du gør det, så tror du, at du er din tanke. Du tror, at den er din sandhed. Du tror, at det er den, du er.

Men du kan ikke være dine tanker.

For hvis du var dine tanker, ville du forsvinde, når tanken forsvinder. Men det gør du tydeligvis ikke, eftersom du når at tænke 70.000 tanker på en dag, samtidig med at du stadig er her.

Tanker er som skyer på himlen. De kommer og går.

Men det gør du ikke. Du er til stede hele tiden som den, der kan observere dine tanker.

Du er heller ikke dine følelser

Dine tanker skaber følelser.

Hver dag oplever du at gennemgå alle mulige følelser alt efter, hvad der sker i dit liv.

Præcis som det er nemt at identificere sig med sine tanker, gælder det samme for følelser.

En følelse kan føles så sand og overvældende i kroppen, at det føles som den, man er.

Men præcis som du ikke kan være dine tanker, kan du heller ikke være dine følelser. For hvis du var dine følelser, ville du forsvinde, når en følelse forsvinder. Og det gør du ikke.

Faktisk kan du opleve at gå fra at være vred til ked-af-det til glad på meget kort tid. Men uden at du ændrer dig. Du er stadig den samme udenpå, selvom du har været gennem et følelseshav indeni.

Og der bor stadig den samme indeni dig, som kan observere, at du er gået fra at være vred til glad.

Dine tanker og følelser bliver din adfærd

Når du først opdager, at du hverken er dine tanker eller følelser, står du et vigtigt sted i forhold til at kunne skabe forandring i dit liv.

For så forstår du, at du ikke behøver at identificere dig med det, dine tanker fortæller dig, og dine følelser skaber i dig.

Og herfra kan du begynde at vælge noget nyt.

Så længe du identificerer dig med dine tanker og følelser, vil du lade det påvirke alt i dit liv. For dine forventninger, handlinger og reaktioner vil være baseret på den, du identificerer dig med at være.

Dermed vil din tro på, hvad der er muligt eller ikke muligt for dig også være baseret på dette grundlag.

Du manifesterer din identitet

Vi manifesterer det, vi tror, vi er værd, fortjent til og som er muligt for os.

Vi manifesterer ud fra de historier, som vi hele tiden fortæller om os selv.

Disse historier er baseret på vores tanker, følelser og adfærd. Som igen er baseret på, hvad vi har oplevet tidligere i vores liv og derfor har skabt neurale netværk på baggrund af.

Men når du forstår, at du hverken er dine tanker, følelser eller historier, og du til en hver tid kan vælge nye handlinger, så forstår du, hvor fri du i virkeligheden er. Fri til at skabe en ny identitet, en ny historie, som er mindst lige så sand som den, du har levet ud fra hidtil.

Opsummering

Du er altså ikke dine tanker eller følelser. Du er den, der kan observere dine tanker og følelser, når du tillader dig selv at være bevidst i stedet for ubevidst.

Og bevidst er netop nøgleordet her. For du er i virkeligheden bevidsthed. Du er den, der er bag alt det, der foregår i dig. Du er den, som aldrig forsvinder, og som ikke kan gå i stykker. Heller ikke når de tungere følelser rumsterer i kroppen på dig.

Det er dog dine tanker og følelser, der manifesterer dit liv. Det vil sige det og den, som du identificerer dig med at være. Og som du derfor lever dit liv ud fra.

Det er dine tanker, der skaber kontakt med et potentiale i universet. Fordi du gennem dine tanker retter din opmærksomhed og fokus mod det. Og det er dine følelser, der er med til at trække potentialet ind i dit liv i fysisk form, fordi du forbinder dig med det og lever dig ind i det følelsesmæssigt her og nu.

Men eftersom du ikke er dine tanker og følelser, kan du bevidst vælge, hvilke tanker og følelser du ønsker at fokusere på.

Det vil sige, at du altid har muligheden for at vælge de tanker og følelser, der er et match til det, du ønsker dig frem for det modsatte.

Du må identificere dig med lige det, du vil. Og du må manifestere lige det, du vil. Den eneste, der skal give dig tilladelse, er dig selv.

For du manifesterer det, du ER.

Du er bevidsthed – og bevidsthed manifesterer dit liv

I mit forløb “90 dages bevidst manifestationsrejse” arbejder vi helt konkret med det faktum, at du er bevidsthed. Sammen skaber vi en helt konkret, personlig og skræddersyet plan, du kan følge hver dag.

På den måde sikrer du, at du bevidst retter dit fokus mod det, du ønsker at manifestere frem for ubevidst at fokusere det meste af dit liv på det, du ikke ønsker at manifestere. Det er derfor, at din virkelighed kan ændre sig lynhurtigt i dette forløb.

For du bliver den, der har det, du ønsker.