Følelser bestemmer altid - Business by YOU

Dine følelser bestemmer altid

Hvordan du føler vil altid have betydning for, om du får, hvad du ønsker i livet eller ej.

Vi tror – og er opdraget til – at vi skal handle os til alting. Men her er der faktisk en vigtig skelnen.

For det energetiske afsæt for vores handling er alfa og omega i forhold til det udbytte, det resultat, vores handling munder ud i.

Hvis vi tager handling fra et sted i os, hvor vi føler, at ting ikke lykkes, at vi ikke er gode nok eller ikke har det, der skal til, så får vi blot mere af netop det, vi ikke ønsker længere.

For vi bliver altid spejlet i den, vi er.

Vores følelser bestemmer altid vores energetiske aftryk i verden.

Kontrol og manipulation

Når vi tager handling fra et sted af ikke at føle os gode nok eller værdige, så forsøger vi at regne ud, hvad vi skal gøre for at få det, vi ønsker.

Vi forsøger ubevidst at gøre os fortjent til at modtage gennem vores handlinger.

Det vil sige alt i vores væren og gøren er energetisk præget af, at vi ikke har det, vi ønsker.

Hele tiden spørger vi os selv:

Hvad skal jeg gøre?

Men uden at opdage, at det netop er denne handling og dette spørgsmål, der fjerner os fra at modtage det.

For vores følelser bestemmer altid den energi, vi er i verden ud fra.

Løsningen er derimod…

Løsningen er derfor først og fremmest at acceptere, at du ikke kan “snyde” med din energi.

Den person, du er i tanke, følelse og handling, vil altid – uden undtagelse – være det, du bliver spejlet i og manifesterer fra.

Så dit job er at regulere dit nervesystem og træde ind i den version af dig, der har det, du ønsker.

Det vil sige, at du tænker, føler og handler i overensstemmelse med det.

Uanset hvad din fysiske verden viser dig.

Den fysiske verden må du ignorere for en stund for at kunne forblive i tilstanden af at være den, der har det og lever det NU.

Når du begynder at leve herfra, vil du opleve, at du ikke længere spørger:

Hvad skal jeg gøre?“.

Derimod kommer der helt automatisk ideer til dig med inspireret handling.

Altid væren før gøren

Så det handler altså altid om din væren frem for din gøren.

Det handler om at regulere dit nervesystem, så du forbliver i tillid frem for reaktion.

Det er dette arbejde, vi bl.a. gør i forløbet “90 dages bevidst manifestationsrejse”. Her har vi fuld fokus på, at du manifesterer det i dit liv, du ønsker gennem en personlig og skræddersyet plan, du kan følge hver dag.