Skal alle dine traumer forløses, før du kan manifestere? - Business by YOU

Skal alle dine traumer forløses, før du kan manifestere?

Det er ikke nødvendigt at forløse alle dine traumer og heale hele din fortid for at få lov til at skabe en ny virkelighed.

Og det kan være en farlig fælde at falde i, hvis vi tror, at vi skal forløse alt det, der bor i os, før vi er værdige til at modtage.

Der er flere aspekter af, hvorfor du skyder dig selv i foden, hvis du tror, at du skal gennemarbejde alt det, der bor i dig.

Du får mere af det, du fokuserer på

For det første så får du mere af det, du fokuserer på.

Det er en universel lov, at dér, hvor vi retter vores opmærksomhed, går energien hen.

Så begynder du at rette al din opmærksomhed mod at lede efter alle dine gemte og fortrængte traumer, så vil det forstærke sig selv.

Du vil altså aldrig blive færdig med denne proces. I stedet vil du drukne i, hvilke andre traumer du kan få øje på.

Det vil betyde, at alt dit fokus vil være på det, der står i vejen for at du kan manifestere det, du drømmer om. Og dermed vil du hele tiden få øje på endnu mere, som står i vejen.

Du husker kun en halv fortid

Dernæst ved man i dag, at vi kun kan huske 50% af det, der er sket i vores liv.

Det vil sige, at når vi tænker på tilbage på en episode, så husker vi den ikke, som den var. Vi husker kun noget af det, og resten digter vi.

Derfor kan vi nemt komme til at fortabe os i noget, der faktisk aldrig var den fulde sandhed af vores oplevelse.

Her er det vigtigt at huske på, at intet af dets, vi oplever i vores liv, oplever vi, som det er. Men derimod som vi er.

Det vil sige gennem de briller vi har på. Ud fra vores antagelser om verden, os selv og andre.

Vi er altid den, der påvirker og tolker det, vi oplever.

Hvis du ønsker mere viden om, hvad det konkret betyder, er du velkommen til at downloade denne e-bog.

Du er fri til at vælge nyt

Det betyder alt sammen, at du i virkeligheden er fri til at glemme hele din fortid og alt, hvad du har gjort og oplevet tidligere. Og så bare antage noget nyt.

Det vil sige vælge en ny virkelighed og fastholde dit fokus på den.

For husk igen – det, du retter dit fokus mod, er det, som du giver din energi.

Derfor er det i virkeligheden langt bedre at rette din energi mod det, du ønsker at skabe. For det er måden, du manifesterer på.

Du manifesterer aldrig det, du ønsker ved at hænge fast i fortiden.

Ignorer ikke dine følelser

Når det så er sagt, så er det svært at undgå, at traumer og fortidige begivenheder ikke banker på indimellem. Især når du forsøger at manifestere noget nyt i dit liv.

For det er sådan, at kroppen og nervesystemet fungerer. Det ønsker at overleve og passe på dig.

Du får sjældent – faktisk aldrig – noget godt ud af at ignorere, når det sker. For det forsvinder ikke, før du tager dig af det.

Og i øvrigt så har det altid et budskab, der står imellem dig og det, du ønsker at manifestere.

Så hvis du ikke forholder dig til det, vil det blive ved med at stå i vejen og dermed betyde, at du bliver ved med at få de samme resultater som hidtil.

Dine traumer, der sidder fastlåst i dit nervesystem, skal altid forløses gennem kroppen.

Med åbenhed og nysgerrighed frem for modstand og spænding.

Jo mere du tillader dig selv at være med det, der er uden dom eller lukkethed, jo før slipper det taget i dig. Og jo før skaber du plads til, at noget nyt kan komme ind i dit liv.

Konklusion

Så pointen er altså, at du ikke skal forløse alle dine traumer og sår for at få lov til at manifestere det liv, du ønsker.

Til gengæld så hvis og når, der dukker et traume eller sår op, som fastholder dig i modstand og lukkethed, så er det vigtigt, at du tager dig af det. Tillad det at passere gennem din krop. For det er den eneste måde, du skaber plads til, at din nye virkelighed kan lande hos dig.