Sæt gode mål i din forretning. Brug disse 4 trin og få succes med dine mål

Sæt gode mål i din forretning – brug disse 4 trin

Sæt gode mål i din forretning ved at bruge de 4 trin, du bliver præsenteret for herunder. 

Hvordan kan du sikre, at du sætter gode mål i din forretning?

Det kan du blandt andet ved at tage udgangspunkt i 4 forskellige hv-spørgsmål.

Jo mere konkret du er i dine svar, jo nemmere bliver det for dig at arbejde videre ud fra. Og jo større sandsynlighed vil du få for at nå dine mål.

Så forsøg at svare på specifikt som muligt på nedenstående 4 spørgsmål:

 

 1. Dit HVAD:
  Hvad er dit udbytte af det mål, du ønsker at opnå?

 2. Dit HVORFOR:
  Hvorfor er målet vigtigt for dig, og hvorfor ønsker du at opnå det?

 3. Dit HVORDAN:
  Hvordan planlægger du at opnå dit mål skridt for skridt?

 4. Dit HVORNÅR:
  Hvad er din tidshorisont, og hvornår er din deadline både på dit overordnede mål samt dine delmål?

 

Brug Parkinsons lov i din forretning

Til at opnå de mål du ønsker i din forretning, kan du bruge tankerne fra Parkinsons Lov.

Ifølge Parkinsons lov er det nemlig sådan, at den tidshorisont, du sætter for et projekt eller opgave, også vil være den tid, du kommer til at bruge på at fuldføre den.

Det betyder, at hvis du fx sætter 1 år af til at opnå et mål eller fuldføre en opgave, så vil det tage et år. Men hvis du derimod kun sætter 3 måneder af til samme mål eller opgave, så vil du opnå det præcis samme mål eller fuldføre præcis den samme opgave på 3 måneder. Fordi din kortere deadline har betydning for din måde at gå til opgaven på.

 

Sæt gode mål med korte deadlines

Som selvstændig gør du klogt i at arbejde med forholdsvis korte deadlines. Præcis som du også ville have haft deadlines, hvis du var lønmodtager eller studerende.

Ved at have korte deadlines skaber du grobund for at udvikle din forretning langt hurtigere end ellers. Hvor resultaterne kommer hurtigere, og du skaber større fremgang på kortere tid.

 

Når dit mål i stedet bliver et ønske

Mange selvstændige bliver overvældede ved tanken om at skulle arbejde så struktureret med deres mål i deres forretning.

De kan i udgangspunktet føle det som en form for frihedsberøvelse eller mindre fleksibilitet i deres hverdag.

Det betyder også, at nogle frem for at skrive deres mål ned i stedet nøjes med at tænke deres mål.

Men vælger du denne metode, er den store risiko, at du frem for at have et mål i stedet blot har et ønske. Og ønsker tager vi sjældent lige så stor handling på som konkrete mål.

Desuden er det langt sværere at måle på et mål, som kun findes i tankerne frem for at være skrevet ned.

Så du får sværere ved at vide, hvor langt du er fra at opnå dit mål, hvad du med fordel kan justere, og hvad der er vigtigt at følge op på.

Og så er det i øvrigt også nemmere at fortsætte også i hårde udfordrende tider frem for at give op, hvis du har et klart formål med det, du gør.

Ved bevidst at fokusere på dine mål undgår du også, at du kommer til at fokusere på, hvad du ikke ønsker frem for, hvad du ønsker at opnå. 

Skriv en kommentar