Brug NLP forudsætningerne i din forretning

Brug NLP forudsætningerne i din forretning

NLP er bygget op omkring nogle forudsætninger om, hvordan menneskers sind fungerer, som tilsammen skaber en stærk og handlekraftig adfærd. I dette blogindlæg vil jeg præsentere dig for nogle af dem, som kan være med til at rykke dig endnu mere i din virksomhed og i livet som selvstændig.

Vi oplever ikke verden, som den er – vi oplever en model af verden
Denne NLP forudsætning er ofte en af de største aha-oplevelser for folk, som stifter bekendtskab med NLP for første gang. Den skal forstås sådan, at vi mennesker ikke oplever virkeligheden, som den er, men ud fra vores egen personlige fortolkning af den. Vi bygger hver især vores verden op gennem arv og miljø, og gennem den måde vi ubevidst fortolker vores oplevelser på. Derfor findes der heller ikke to mennesker i verden som har den samme indre oplevelse og dermed lægger mærke til de samme ting og fortolker verden helt ens. Mange konflikter opstår, når vi glemmer, at vores egen model af verden ikke er identisk med den ydre verden, og at andre oplever verden ud fra deres egen model af verden.

Det er mig, som styrer mit sind og dermed mine resultater
Denne forudsætning handler om, at vi ganske enkelt er det, vi tænker – hverken mere eller mindre. Det er ikke ensbetydende med, at det er nemt at styre sine tanker. Men det handler om at acceptere, at dine tanker har afgørende betydning på dit liv og dernæst blive bevidst om, hvad du egentlig tænker. Og at du gennem forandring af dine tanker – og de tanker du vælge at have i dit sind, kan opnå en sindstilstand, hvor tankerne ikke længere har magten i dit sind. Det handler om at blive bevidst om, at du ikke er dine tanker og følelser. Du er meget mere.

Der eksisterer ikke fiaskoer, kun feedback
Denne NLP forudsætning handler om, at alt hvad vi opnår i realiteten er resultater og læring. Og hvis vi så ikke opnår det, vi gerne vil, må vi ændre vores mentale strategi.

Der er en (positiv) hensigt bag enhver adfærd
Denne forudsætning handler om at tro på, at der er en positiv intention bag al adfærd. For mange kan denne forudsætning give grund til undren, for hvad er det positive ved fx krig, misbrug mm.? Her er det vigtigt at skelne mellem intention og adfærd, for det er adfærden, den er gal med og ikke den bagvedliggende intention. Denne indstilling giver respekt for andre mennesker og kan rykke folk virkelig langt i forhold til at skabe resultater.

Mennesker har alle de ressourcer, de skal bruge, for at nå deres mål
Kort og godt – vi har alle de ressourcer, svar og potentialer inden i os, som vi har brug for i forhold til at nå vores mål. De skal bare findes frem.

Skriv en kommentar