Hvad betyder NLP? Coaching til øget motivation

Hvad betyder NLP?

Jeg er uddannet NLP business coach og bruger derfor selvfølgelig værktøjer her fra i min coaching. NLP er en super effektiv metode til blandt andet at øge motivation og skabe fantastiske resultater og stærke mentale strategier. Men hvad betyder NLP egentlig? Bliv lidt klogere i dette blogindlæg.

I starten af 70’erne besluttede gestaltterapeuten Richard Bandler og sprogforskeren John Grindler sig for at finde ud af, om der var fællestræk i, hvordan succesfulde terapeuter greb deres arbejde an med deres klienter. Deres ønske var at skabe en række praktiske værktøjer, som kunne hjælpe mennesker med at skabe forandring.

Bandler og Grindler fulgte bl.a. tre succesfulde terapeuters arbejde indgående gennem en periode. De tre terapeuter var familieterapeuten Virginia Satir, gestaltterapeuten Fritz Pearls og hypnoterapeuten Milton Erickson. Alle tre blev valgt ud fra, at de nærmest formåede at skabe mirakler med deres klienter.

Herudover studerede Bandler og Grindler også, hvilke mønstre og adfærd, som adskiller mennesker med succes fra mennesker uden succes. Desuden kiggede de på, hvordan vi mennesker bærer os ad med at blive fx glade, vrede, bange og motiverede.

Modeling
NLP blev altså skabt ud fra studier af menneskers bevidste og ubevidste kompetencer og strategier. Gennem ‘modeling’ (indgående observationer af eksperters ekspertise på deres felt) nåede de altså frem til, at meget af det, vi normalt vil betegne som evner, lige såvel kan beskrives som en adfærd. Det betyder altså, at man på forholdsvis kort tid kan lære sig selv eller andre at være ekspert på et område, udelukkende ved at studere én person, som allerede er ekspert på området.

Hvad står NLP for?
NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering, da det dels handler om:

  • sammenhængen mellem vores nervebaner, de input vi får fra de fem sanser (syns-, høre-, føle-, smags- og lugtesansen), og måden vi lagrer dem på (neuro)
  • den snævre sammenhæng mellem sanseapparatet og sproget, og dermed hvordan vi via ord kan påvirke egne og andres tanker (lingvistisk)
  • hvordan vi gennem indre billeder og lyde, indre dialog og fornemmelser “programmerer” os selv til enten af være fuld af ressourcer eller drænet for energi, glad eller ked af det osv. Og desuden fordi vi også gennem enkle metoder kan omprogrammere os selv (programmering)

NLP forudsætninger
Kernen i NLP er det, som kaldes NLP forudsætninger. Det er en samling af positive tanker/overbevisninger om, hvordan menneskers sind fungerer, som til sammen skaber en stærk og fleksibel, løsningsorienteret og handlekraftig adfærd. Du kan læse mere om nogle af NLP forudsætningerne i blogindlægget Brug NLP forudsætningerne i din forretning.

Skriv en kommentar