Tiltrække kunder uden brug af sociale medier som introvert. Er det muligt?

Kan man tiltrække kunder uden brug af sociale medier?

Kan man tiltrække kunder uden brug af sociale medier? Det er et af de spørgsmål, jeg ofte bliver stillet. Mange introverte er nemlig ikke særlig begejstrede for at bruge de sociale medier i deres markedsføring. Men spørgsmålet er, om man kan undgå de sociale medier i sin markedsføring. Det giver jeg et bud på i dette indlæg.

Det ligger til den introverte natur at være iagttager og anskue verden lidt på afstand. Så man kan danne sig sine egne meninger og indtryk, inden man deler dem med resten af verden.

Derfor kan de sociale medier være lidt af en udfordring for mange introverte.

For på de sociale medier handler det om at være aktiv.
At sige frem, vise frem og selv fortælle uden at blive spurgt.

Men for mange introverte føles dette akavet.

De oplever, at de begynder at overtænke helt vildt, når det kommer til de sociale medier.

Derfor bliver de sociale medier en energisluger, som ikke giver det store udbytte.

Og derfor får jeg igen og igen spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt helt at undgå de sociale medier i sin markedsføring som selvstændig.

I min optik er det muligt.

Og derfor giver jeg i dette blogindlæg nogle bud på, hvordan man kan tiltrække kunder uden brug af sociale medier.

For selvom de sociale medier er et både godt og effektivt valg for mange selvstændige i deres markedsføring, så er der for mig et valg, som er endnu mere vigtigt.

Hvilket er valget om at følge den vej, som passer til dig og den person, du er.

Der findes heldigvis ikke kun en vej til succes.

Der findes mange.

Og vejen kan godt gå uden om de sociale medier, hvis det er dit ønske.

 

Det starter med din målgruppe

Jeg oplever, at mange starter med at vælge deres markedsføringskanaler, allerede inden de helt ved, hvem de ønsker at henvende sig til.

På den måde kommer det mere til at handle om markedsføringskanalen og dens muligheder. Frem for hvad målet er med at bruge den.

For i virkeligheden er markedsføring og de forskellige markedsføringskanaler blot transportmidler. Forstået på den måde at de kan hjælpe dig med at få dit budskab ud i verden.

Og jo mere bevidst du er om, hvilke mennesker du ønsker at nå gennem din markedsføring, jo nemmere bliver det at vælge de rette kanaler at tale igennem.

Overvej derfor:

• Hvem er disse mennesker?
• Hvilke interesser har de?
• Hvad laver de?
• Hvilke sociale kredse/aktiviteter deltager de i?
• Osv.

Jo bedre du lærer din målgruppe at kende, jo større et kendskab får du til, hvordan du kan komme i kontakt med dem.

Og selvom de fleste mennesker er aktive på minimum ét af de sociale medier, så er de også andre steder.

Hvilket er de steder, du skal fokusere målrettet på, når du ikke ønsker at bruge sociale medier.

 

Måder at tiltrække kunder uden brug af de sociale medier

Lad mig prøve at bruge eksemplets magt til at forklare nærmere.

Forestil dig en zoneterapeut, som har modne kvinder som sin målgruppe.

Hendes primære fokus er at hjælpe kvinder i overgangsalderen med at mindske deres symptomer, så de kan undgå hormonbehandling.

Zoneterapeuten ønsker ikke at markedsføre sig via de sociale medier. Men er ellers åben for andre typer markedsføring.

Hvilke kanaler kan hun så bruge?

Første skridt er først og fremmest at blive klogere på disse modne kvinder i overgangsalderen:

• Hvad kendetegner disse kvinder?
• Hvor befinder disse kvinder sig henne?
• Hvad interesserer disse kvinder sig for?
• Hvilke tanker og bekymringer har disse kvinder?
• Hvilke udfordringer giver deres overgangsalder i deres liv?
• Osv.

Jo bedre hun forstår disse modne kvinder og lærer dem at kende, jo mere vil hun vide om, hvor og hvordan hun kan komme i kontakt med dem.

Hun kan fx vælge at kombinere flere af nedenstående bud:

 

Blog

Hun kan vælge at starte en blog. På bloggen kan hun bl.a. dele ud af gode råd omkring overgangsalder. Hun kan forklare, hvad der sker i kroppen under overgangsalderen. Og hun kan selvfølgelig beskrive og vise, hvordan man selv kan behandle de værste symptomer.

Kort og godt kan hun gennem bloggen vise, at hun har en stor viden både om overgangsalder samt behandling af den.

 

Gratis materiale

Hun kan lave en gratis guide med 3-5 eksempler på, hvilke akupunkturpunkter man selv kan trykke på derhjemme for at minimere gener ved overgangsalder. Denne guide kan man modtage ved at skrive sig op til hendes nyhedsbrev. Eller hun kan lave små korte videoer, hvor hun demonstrerer det.

 

Messer

Hun kan deltage på diverse messer omkring sundhed og alternativ behandling. På messerne kan hun give en gratis minibehandling, så kvinderne kan mærke på egen krop, hvad behandlingen går ud på. Her kan hun lære sin målgruppe endnu bedre at kende, da der automatisk vil blive skabt et fortroligt rum gennem behandlingen.

På sin messestand vil hun kunne dele ud af materiale omkring netop sin behandling og de gavnlige effekter af den. Så hun viser, at hun ved, hvad hun taler om og har stor viden inden for området.

 

Samarbejde

Hun kan indlede et samarbejde med andre, som også arbejder med kvinder i overgangsalderen. Man kunne fx forestille sig, at de samme kvinder opsøger en hudterapeut for at få rådgivning om og behandling af den tørre hud, som mange kvinder i overgangsalderen bliver plaget af.
Måske kan de lave en samlet pakke, måske kan de have deres flyers og brochurer liggende hos hinanden, måske kan de lave et åbent-hus arrangement sammen, måske…?

 

Gratis foredrag

Hun kan også vælge at holde gratis foredrag på fx biblioteker, aftensskoler eller måske i diverse kvindenetværk. Her kan hun også vælge at give gratis mini-behandlinger.

Her handler det igen om at lære sin målgruppe at kende og finde ud af, hvor de mødes, hvad de er interesserede i , og hvilket socialt fællesskab de er en del af.

 

Webinar og lukket Facebookgruppe

Hun kan vælge at holde et webinar (evt. optage det på forhånd, hvilket mange introverte har det bedst med). I webinaret kan hun forklare om overgangsalder, og hvad det er, som sker i kroppen. Samt vise eksempler på selvbehandling osv.

Eller hun kan lave en lukket Facebook gruppe, hvor kvinder kan stille spørgsmål og dele erfaringer med hinanden. På den måde bliver det ikke traditionelt brug af et socialt medie, hvor alle kan se, hvad der foregår. Men i stedet et lukket fællesskab, som alle ved, hvem der har adgang til.

 

Flyers og opslag

Selvom vi lever i en tid, hvor de sociale medier fylder meget i billedet, kan det faktisk stadig give værdi at dele ud af flyers i en vis radius fra sin behandlingsklinik. Eller hænge opslag og plakater op i de lokale supermarkeder og hos den lokale købmand.

Budene på måder at komme i kontakt med målgruppen på kunne være flere endnu. Det er i virkeligheden kun fantasien – og selvfølgelig dine egne ønsker for, hvordan du har lyst til at markedsføre dig – som sætter grænser.

 

Kreativiteten findes i friheden til at vælge selv

Ofte kommer vi til at stoppe os selv ved at tro, at der kun er én måde at gøre tingene på.

Vi bliver bombarderet med gode råd og eksempler på, hvordan andre gør og har gjort. Og det er nemt at blive fanget af, at man skal gøre det samme som dem for at kunne tiltrække kunder.

Men vi risikerer, at det der burde være det rigtige skridt føles helt forkert.

Til gengæld så jo mere vi slipper os selv fri af disse rammer, jo mere kreative bliver vi, og jo flere løsninger finder vi.

Vel og mærke løsninger, som passer til os og de mennesker, vi gerne vil tiltrække i vores forretning.

Og ja, måske virker noget bedre end andet.

Sådan er det som regel.

Men hvis vi ikke prøver, finder vi ikke ud af det.

Desuden giver hvert forsøg en ny erfaring, vi kan tage med os videre og få stor gavn af.

Så vi kan træffe de rette valg i vores markedsføring.

 

Husk:

Det er dig, som styrer din markedsføring.

Ikke markedsføringskanalerne som styrer dig.