Enkel forretningsmodel - dit sikre valg til succes som introvert

En enkel forretningsmodel – dit sikre valg som introvert

En enkel forretningsmodel er oplagt til dig som introvert, da den beskytter dit nervesystem og giver plads til, at du kan udfolde dine styrker bedst muligt. Samtidig giver den overblik, ro og tryghed i hverdagen, da du ved, hvad du skal og hvorfor.

Hvad en enkel forretningsmodel er, og hvorfor en enkel forretningsmodel passer så godt til dig, der er introvert, ser denne artikel nærmere på.

Indholdsfortegnelse

Hvad er en enkel forretningsmodel?

Bygger du din virksomhed op omkring en enkel forretningsmodel, baserer du den på en Kerneydelse, som er det, du bliver kendt for på dit marked.

Det vil sige, at din Kerneydelse er din signatur og det, som andre forbinder dig og din virksomhed med.

Udover din Kerneydelse kan du vælge at have få små produkter eller ydelser, som støtter op omkring din Kerneydelse.

Du får et helhjertet fokus

Det betyder, at du frem for hele tiden at udvikle nye tilbud, nye produkter, ydelser og forløb i din virksomhed, i stedet vælger at fokusere helhjertet på din Kerneydelse.

Som du til gengæld sælger igen og igen.

Ofte i en lidt bedre udgave end den sidste, da du kan justere indhold eller forbedre dine kunders oplevelse ud fra tidligere kunders feedback.

Dine kunder får altså hele tiden mere værdi for pengene, hvilket også giver mulighed for løbende at sætte prisen på din Kerneydelse op.

Hvilket er en af fordelene ved en Kerneydelse. Men der er faktisk mange flere, som vi skal se nærmere på nu.

Fordelene ved en enkel forretningsmodel baseret på en kerneydelse

Fordelene ved en Kerneydelse er, at du får langt mere ro, forudsigelighed og frihed i din virksomhed.

Hvilket blandt andet skyldes, at:

 • Du undgår konstante stejle læringskurver
 • Du skaber en løsning af høj kvalitet
 • Du kan kontrollere din markedsføring

Lad os se nærmere på de tre fordele hver for sig.

Du undgår konstante stejle læringskurver

I stedet for hele tiden at udvikle noget nyt, som er fyldt med udfordringer og stejle læringskurver, kan du i stedet koncentrere dig om din Kerneydelse.

Når du hele tiden arbejder på en ny løsning eller en ny ide, får du svært ved at nå til et sted, hvor du føler, at du har styr på tingene og mestrer dem til perfektion.

I stedet for står du hele tiden over for nye udfordringer, som kræver tid og energi at løse. Og som du først skal til at tilegne dig kompetencerne til.

Modsat så med en enkel forretningsmodel bygget op omkring en Kerneydelse så bliver dit vigtigste aktiv i din virksomhed netop noget, du mestrer til perfektion.

Hvilket skaber mentalt ro og tryghed i hverdagen.

Du skaber en løsning af høj kvalitet

Når du ikke skal rette dit fokus i mange forskellige retninger på én gang, men i stedet kan zoome ind på din Kerneydelse, bliver du i stand til at skabe en løsning af høj kvalitet.

Med grundstammen på plads i din Kerneydelse ved du, at du har en løsning, der holder og skaber resultater. Men samtidig kan du hele tiden forbedre din Kerneydelse, så den bliver endnu bedre og tilføre endnu større værdi til dine kunder.

Det er også naturligt, at du hele tiden bliver klogere inden for det område, din Kerneydelse dækker. Din nye viden bliver det langt lettere at få integreret i din Kerneydelse, så det bliver meningsfyldt og værdiskabende, frem for når du breder dig over meget på én gang.

Ved kun at skulle fokusere på at gøre din Kerneydelse endnu bedre, har du dermed de optimale betingelser for at skabe en løsning af utrolig høj faglig kvalitet. Som er med til at cementere, at du er eksperten inden for netop dit område og gøre dig til den naturlige hjælper at gå til.

Du kan kontrollere din markedsføring

Eftersom det er samme ydelse, du markedsfører og sælger igen og igen, lærer du efterhånden, hvad der virker, og hvad der ikke gør i din markedsføring.

Det vil sige, at du ikke længere behøver at spilde tid og bruge energi på markedsføringsaktiviteter, som ikke virker i din virksomhed.

I stedet kan du fokusere på at gøre den markedsføring, der virker, endnu bedre, end den allerede er.

På den måde bliver det hele tiden en nemmere og mindre energikrævende proces at markedsføre og sælge din Kerneydelse.

For det giver mulighed for at strukturere og planlægge din markedsføring og sætte den i system i et helt andet omfang, end det ellers vil være muligt. Og desuden vil du kunne glæde dig over gentagelsens kunst, for når først du ved, hvad der virker, kan du gøre det samme igen og igen.

En stabil og holdbar forretningsmodel til dig, der er introvert

En enkel forretningsmodel bygget op omkring en Kerneydelse passer rigtig godt til dig, der er introvert.

Og det gør den af flere grunde, som blandt andet er:

 • Du arbejder ud fra dine styrker
 • Du bevarer din motivation
 • Du får mulighed for at planlægge og strukturere din hverdag
 • Du drager fordel af din evne til at lytte og forstå
 • Du undgår for meget stimuli og stress
 • Du får tryghed

Lad os se nærmere på hver af de specifikke grunde.

Du arbejder ud fra dine styrker

Først og fremmest så er en enkel forretningsmodel baseret på dine allerstærkeste styrker som introvert.

Hvilket handler om den vej, blodet bevæger sig rundt i den introverte hjerne.

Som introvert bevæger blodet sig nemlig rundt ad en bane, som aktiverer centre for fordybelse, refleksion, analyse m.m.

Det vil sige indre processer, som skaber grobund for at få ny viden, finde nye sammenhænge og blive klogere.

Det betyder, at du leverer dit allerbedste arbejde i dybden frem for i bredden.

Og er i stand til at udvikle løsninger på et utrolig højt fagligt niveau.

Du bevarer din motivation

Med en Kerneydelse skaber du optimale rammer for at få lov til at fordybe dig. Hvilket din introverte hjerne sætter stor pris på, da den bliver motiveret af fordybelse.

Det skyldes, at den har en høj tolerancegrad over for stoffet acekyltolin, som netop udløses, når man er i kontakt med sin indre verden, hvor man har mulighed for at fordybe sig, tænke store tanker og indhente ny viden.

Det føles altid meningsfuldt for den introverte hjerne at være i denne fordybelsestilstand, hvor den hele tiden bliver klogere og finder svar, den ikke tidligere har kendt til.

Netop derfor passer en enkel forretningsmodel bygget op omkring en Kerneydelse så godt til den introverte natur. For med en Kerneydelse får du hele tiden lov til at fordybe dig og gøre din ydelse endnu bedre, end den allerede er.

Du får mulighed for at planlægge og strukturere din hverdag

En af dine andre styrker som introvert er din evne til at planlægge og strukturere.

Disse styrker tager også afsæt i den vej, som blodet løber rundt i din hjerne på. Forskning har nemlig vist, at der som introvert løber mere blod til frontallapperne i hjernen, hvilket netop aktiverer evnen til at planlægge og strukturere.

Med en Kerneydelse kan du bruge denne styrke til at planlægge faste og konkrete aktiviteter omkring din Kerneydelse. Du kan strukturere hvilke tiltag, du skal gøre hvornår og dermed hele tiden planlægge ud fra at bevare dit energioverskud og overblik.

Samtidig er en af dine styrker jo også evnen til at analysere dig frem til, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Ergo kan du koble disse styrker sammen, så når du først ved, hvad der virker i forhold til at sælge din Kerneydelse, så kan du sætte disse aktiviteter i system og bevare kontrollen over din synlighed.

Du drager fordel af din evne til at lytte og forstå

Som introvert har du en lav tolerancegrad over for stoffet dopamin, som udløses i den ydre verden. Det vil sige, når vi omgås andre mennesker og udsættes for stimuli.

På grund af din lave tolerancegrad over for dopamin, vil du som introvert i mange sammenhænge foretrække at holde dig i baggrunden og lytte. Mens du samtidig analyserer på alt det, der foregår omkring dig (det sker helt ubevidst).

Det betyder faktisk, at du har en vigtig evne i livet som selvstændig.

For du er i stand til at lytte til dine kunder og stille de rigtige spørgsmål, så du forstår, hvad de har brug for fra din side.

Denne evne kan du både bruge i udviklingen af din Kerneydelse, men også efterfølgende til at forbedre din Kerneydelse og gøre den endnu bedre, end den allerede er.

Som en sidegevinst vil dine kunder føle sig set, hørt og forstået af dig. De vil føle, at du er oprigtig interesseret i at hjælpe dem og skabe det bedst mulige resultat for dem. Hvilket gør dem til tilfredse kunder og gode ambassadører for din virksomhed.

Du undgår for meget stimuli og stress

Når du bygger din virksomhed op omkring en Kerneydelse, giver du dig selv mulighed for at tjene godt per salg, du laver.

For med din Kerneydelse får dine kunder en helstøbt løsning, som sikrer, at de når helt i mål. Hvilket gør det legalt for dig at tage en høj pris.

Det betyder, at det kræver færre salg fra din side. Og udsætter dig for mindre stimuli og stress, da det er færre mennesker, du skal koncentrere dig om. Samtidig med at du kan begrænse dine aktiviteter til kun at omhandle din Kerneydelse.

Du får tryghed

Når du baserer din virksomhed på en Kerneydelse, får du stor tryghed i livet som selvstændig. For du ved, at du har en god, solid og gennemarbejdet løsning, som giver dine kunder resultater.

Det gør din introverte hjerne tryg. Fordi du kan stå 100% inden for den løsning, du sælger.

Når du som introvert føler dig tryg, bliver du samtidig motiveret for hele tiden at forfine din løsning. Så du kan hjælpe dine kunder bedre, end du allerede gør.

Så med trygheden indfinder der sig altså en positiv spiral.

Vigtigheden i at have en helstøbt løsning

Når du baserer din virksomhed på en Kerneydelse, er det af stor vigtighed, at den er helstøbt.

Netop for at du kan føle dig tryg og sikker i det, du tilbyder, fordi du ved, at det er det helt rigtige til dine kunder – og ikke mindst, at din løsning virker.

Det kræver, at du baserer den på et solidt fundament, som tager fuldkommen udgangspunkt i dig, dine kunder og din type af virksomhed.

Det er derfor, at jeg i Business by You arbejder ud fra 3 hovedfundamenter.

For det er din sikkerhed for, at du har forholdt dig til alle væsentlige aspekter omkring din Kerneydelse. Og bygget den op omkring netop de elementer, der giver mening for dig i din virksomhed.

Disse 3 hovedfundamenter er:

 1. Dit Personlige Fundament
 2. Dit Kundefundament
 3. Dit Virksomhedsfundament

Du kan læse meget mere om de 3 fundamenter her.

Kilder:

 • Susan Cain: Fordelen ved at være introvert i en højtråbende verden
 • Scott Barry Kaufmann: http://www.imagination-institute.org/
 • Quiet Revolution: https://www.quietrev.com
 • Beth Buelow: The introvert entrepreuneur
 • Marti Olsen Lang: Fordelen ved at være indadvendt

Skriv en kommentar