Synlighed en daglig kamp i din virksomhed? Sådan undgår du det

Derfor kan synlighed være en daglig kamp i din virksomhed

Oplever du, at synlighed er en daglig kamp i din virksomhed? I så fald er du ikke alene. Det er nemlig en stor udfordring for mange introverte selvstændige.

Mange introverte har svært ved at bevare en kontinuitet i deres markedsførings- og salgsindsatser.

Ofte kan den bagvedliggende årsag findes i en af disse grunde:

 • De frygter synligheden
 • De føler sig udbrændte selv efter kort tids markedsføring og synlighed
 • De er i tvivl om deres egentlige budskab

Find svar på disse udfordringer i den introverte biologi

Men hvad mange ikke er bevidste om er, at de løber ind i disse udfordringer, fordi de arbejder mod deres introverte natur frem for med den.

Og derfor kan de med fordel sætte sig for at forstå biologien bag deres introverthed.

For her vil de finde mange af de svar, der betyder, at de kan lave nogle ændringer i deres virksomhed, som betyder, at deres markedsførings- og salgsindsatser bliver lettere at håndtere.

Denne artikels fokusområde

Denne artikel behandler et af fokusområderne i denne sammenhæng.

Hvilket er forklaringen på, hvorfor du af biologiske årsager bør undgå for mange stimuli som introvert selvstændig.

For at blive udsat for mange stimuli kan netop være en indvirkende faktor på, at synlighed er en daglig kamp i din virksomhed.

Da de mange stimuli betyder, at du ikke får beskyttet dit nervesystem tilstrækkeligt til at kunne bevare din energi og lyst til at være synlig.

Artiklen ser også på, hvordan du bevidst kan indrette din virksomhed, så du sikrer, at du beskytter dig mod overvældelse, udbrændthed og en konstant følelse af ikke at slå til, når det kommer til synlighed.

Artiklen er lang, så derfor kan du se en klikbar indholdsfortegnelse herunder.


Artiklens indhold


Vil du hellere lytte end læse?

Vil du hellere lytte til artiklen end læse den, finder du den som lydfil her:


Højt tempo er ikke svaret på alt

Det er på mange måder en kompleks tid, vi lever i.

For på den ene side bliver vi konstant opfordret til handling, mens vi på den anden side bliver mødt med skræmmende statistikker over antal mennesker sygemeldt med stress.

På arbejdsmarkedet er der konstante organisationsændringer og nye måder at gøre tingene på. Samtidig med at alle skal levere mere, bedre og gerne hurtigere*.

Det kan være svært for den menneskelige hjerne at holde til, når der samtidig er den daglige drift og øvrige opgaver at forholde sig til.

Men hvad har det med dig at gøre som selvstændig?

Det har som sådan ikke noget med dig at gøre, udover at du på mange måder befinder dig i en parallelsituation, som du måske ikke er bevidst om.

Mere, bedre og hurtigere gælder også i den selvstændige verden

Som selvstændig er det ikke en chef eller en organisation, som du bliver presset af.

Det er i stedet af de stimuli, du hele tiden udsættes for. Og måden du bevidst eller ubevidst vælger at forholde dig til dem på.

Hvis din virksomhed ikke er funderet på et ordentligt fundament med klare rammer, risikerer du at blive overvældet af alle disse stimuli.

For også i den selvstændige verden er der konstante krav om at levere mere, bedre og hurtigere.

Disse krav bliver blot leveret i en anden form, hvor du selv bliver den afgørende faktor for, i hvilket omfang du vælger at leve op til dem.

Og hvorvidt du vælger at se dem alle som eviggyldige sandheder eller ej.

De mange budskaber

Det handler om alle de budskaber, du kontinuerligt modtager, hver gang du åbner din mail, et socialt medie eller deltager i en eller anden form for interaktion eller netværk med øvrige selvstændige.

Og som ofte peger i mange forskellige retninger.

Denne artikel vil se på to af disse former for budskaber, som er henholdsvis:

 1. Frygtbudskaber
 2. Uopnåelige succesbudskaber

Da det ofte er disse to former for budskaber, som påvirker introverte selvstændige i en grad, hvor de bliver overvældede, opgivende eller pressede.

Hvilket skyldes den måde den introverte biologi fungerer på, som vi kommer til at se nærmere på gennem artiklen.

1. Frygtbudskaber

Herunder kan du se tre eksempler på, hvordan et frygtbudskab kan lyde:

 • Begå ikke denne skæbnesvangre fejl…
 • Hvis du ikke har styr på denne ting, så kan det få fatale konsekvenser
 • 3 fejl du helt sikkert begår på din hjemmeside. Få dem ændret nu eller du mister kunder!

Implicit i frygtbudskaber er der en præmis om, at der er noget, du bør gøre, for ellers hænger der en trussel over hovedet på dig.

Og netop frygt er et utrolig stærkt virkemiddel i forhold til introverte.

Din introverte hjernes funktion

Den introverte hjerne har en meget veludviklet sans i forhold til at forestille sig alverdens scenarier. Den kan forudse, hvilke situationer der kan opstå og er bevidst om hypotetisk sandsynlige risici og farer, som lurer forude.

Det handler blandt andet om, at den trækker på sine tidligere erfaringer og den viden, den allerede har liggende på lager. Den nye viden (dvs. frygtbudskabet i denne sammenhæng) forsøger hjernen at sætte ind i en sammenhæng, hvor den bliver meningsfuld.

Og da forestillingsevnen samtidig er utrolig stærk som introvert, kan det hurtigt ende ud i forudsigelser om alt det, der kan gå galt. I hvert fald hvis du ikke får styr på det inden da.

Det sker alt sammen automatisk, da det er styret af den vej, dit blod passerer rundt i hjernen som introvert.

Netop derfor kan frygtbudskaber påvirke dig i en højere grad end andre budskaber som introvert.

Er du ikke bevidst om, at du forholder dig til et frygtbudskab, risikerer du at ende i handlingslammelse og overvældelse over alle de trusler, du burde tage dig af. Men som du ikke lige har planlagt. Eller ikke lige ved, hvordan du skal gribe an.

2. Uopnåelige succesbudskaber

Uopnåelige succesbudskaber er en anden form for budskaber, som også kan presse og overvælde den introverte hjerne.

Et uopnåeligt succesbudskab handler om afsenderens egen opnåelse af succes.

Herunder kan du se tre eksempler på, hvordan et uopnåeligt succesbudskab kan lyde:

 • Jeg fik 8.000 nye læsere på mit nyhedsbrev på under 1 måned
 • Jeg omsatte for 345.000 kroner på mit første webinar
 • Jeg var ved at gå fra hus og hjem, men så fandt jeg denne model og ligger nu på en strand dagen lang…

Implicit i uopnåelige succesbudskaber er der en præmis om, at “hvis jeg kan, så kan du også. Du skal bare følge mit råd/model/opskrift…”

Men hvis man står et sted, hvor det føles overvældende overhovedet at være synlig med sin virksomhed, så kan disse uopnåelige succesbudskaber ramme lige ind i ens usikkerhed. Og skabe frygt, tvivl og usikkerhed.

For ens egen kamp – ens egen uperfektion – bliver meget tydelig, når den spejles i andres perfektion.

Hvilket kan skabe en følelse af, at man måske lige så godt bare kan give op på forhånd. For det virker fuldkommen urealistisk selv at opnå disse succeser.

Endnu et lag i succesbudskaberne…

Der er faktisk endnu et lag i de uopnåelige succesbudskaber, som der sjældent tales højt om. Men nu vover jeg pelsen, da det i høj grad påvirker introverte. I den tid vi lever i, er det dog én af de ting, de fleste holder for sig selv, da det ikke lever op til definitionen af en succesfuld selvstændig, men i stedet kan føles flovt og uambitiøst.

Det handler om, at det faktisk kan føles utrolig overvældende som introvert at skulle forholde sig til 8.000 nye læsere på sit nyhedsbrev på én gang.

Eller at skabe et stort salg fordelt på mange kunder på én gang.

For det er uoverskueligt og føles som et pres.

Dels i forhold til at forholde sig til så mange mennesker på én gang, og dels i forhold til at kunne levere noget, som alle disse mennesker er tilfredse med.

Årsag: Den introverte hjerne er en seriøs størrelse

Det ligger til den introverte natur gerne at ville levere et ordentlig stykke arbejde.

At være seriøs og leve op til de ting, man lover.

Og det er den introverte natur bedst skabt til at gøre i mindre målestok. For her kan den bevare kontrollen og selv styre tempoet.

Så når det pludselig handler om så mange mennesker på én gang, så sætter overvældelsen ind. Det kan føles uoverskueligt og som et stort pres. Hvilket tærer på den introverte energi – allerede blot ved tanken.

Hvis du kan genkende dette, så vid at der faktisk findes en reel forklaring på, hvorfor du kan opleve det på denne måde. Og denne forklaring findes i den introverte biologi og ikke mindst i din foretrukne brug af nervesystem som introvert.

Lad os se nærmere på det nu.

Dit foretrukne nervesystem som introvert

Herunder kommer en kort forklaring omkring dit indre belønningssystem og dit foretrukne nervesystem som introvert. Ønsker du en længere version, finder du den nederst på denne side.

Det er forskelligt, hvad vi mennesker motiveres af.

Hvilket skyldes, at vi har forskellige tolerancegrader over for stofferne dopamin og acetylkolin, som begge er stoffer, der udskilles, når vi mennesker bliver udsat for stimuli. Hvad enten det er stimuli fra den ydre verden eller fra vores indre verden.

Forskellig tolerancegrad over for dopamin og acetylkolin

Dopamin udskilles ved stimuli fra den ydre verden, mens acetylkolin udskilles ved stimuli fra vores egen indre verden.

Som introvert har du en lav tolerancegrad over for dopamin og en høj tolerancegrad over for acetylkolin.

Det betyder i praksis, at du efter kort tid i den ydre verden med omgang med andre mennesker og sanseindtryk vil opleve at blive træt og overvældet. Medmindre at du får en pause i selskab med dig selv, hvor du kan samle ny energi.

Mens du kan bruge lang tid i selskab med dig selv uden at føle andet end velvære og tilfredshed. Da du stimuleres af fordybelse, stilhed og mulighed for refleksion.

Alt efter hvor på skalaen du befinder dig for introverthed, vil det kunne afspejles i, hvor lang tid du kan være alene i dit eget selskab uden at føle dig ensom eller deprimeret.

Ekstroverte mennesker kan fx ikke være alene i en længere periode uden at føle sig rastløse og stressede. Hvilket skyldes, at de modsat introverte har en høj tolerancegrad over for dopamin og en lav tolerancegrad over for acetylkolin.

Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem

Vores nervesystem består af to dele, som er henholdsvis det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem.

De to nervesystemer fungerer modsat hinanden.

For hvor det sympatiske nervesystem aktiverer os og gør os klar til kamp og flugt, får det parasympatiske nervesystem os modsat til at slappe af og spare på vores energi ved at trække os tilbage.

Det sympatiske nervesystem aktiveres af dopamin, mens det parasympatiske nervesystem aktiveres af acetylkolin.

Alle mennesker bruger begge sider af nervesystemet. Men vi har forskellige præferencer for, hvilken side af nervesystemet vi helst vil bruge alt efter vores personlighedstype.

Som introvert betyder det, at man foretrækker at bruge det parasympatiske nervesystem, eftersom man har en høj tolerancegrad over for acetylkolin.

Og det betyder samtidig, at det som introvert er utrolig energikrævende at blive tvunget til at bruge det sympatiske nervesystem gennem en længere periode. Da det langsomt, men sikkert dræner dig for energi.

Undgå at lade dig overstimulere

For at beskytte dig mod at brænde ud og samtidig kunne bevare din motivation og tro på eget værd, er det derfor vigtigt, at du undgår at lade dig overstimulere af alle de udefrakommende krav.

Ellers risikerer du, at dit sympatiske nervesystem bliver overaktiveret i alt for lang tid ad gangen.

Du behøver ikke følge ethvert råd, der kommer din vej. Og det er langt fra ethvert råd, der giver mening i netop din virksomhed.

Budskaber har en afsender med en mission

Husk på at bag ethvert budskab står en anden selvstændig.

Og der er altid en grund til, at vedkommende serverer deres budskaber i deres markedsføring.

Hvilket selvfølgelig handler om deres egen virksomhed – og deres eget salg.

For bag ethvert budskab befinder der sig en anden selvstændig, som har et produkt, vedkommende gerne vil sælge.

Og derfor har vedkommende netop dette fokuspunkt som det allervigtigste, du bør gøre.

Men det er ikke ensbetydende med, at det er den vigtigste opgave, du kan kaste dig over i din virksomhed netop nu.

Er budskabet relevant for dig?

Det vigtige i denne sammenhæng er faktisk ikke, hvilke budskaber andre formidler til dig.

Det vigtige er derimod, hvordan du forholder dig til de budskaber, du udsættes for.

Så du arbejder ud fra din dagsorden i stedet for andres dagsorden.

Det handler blandt andet om at se på:

 • Hvor du befinder dig i din egen proces og din egen virksomhed netop nu
 • Hvorvidt et råd passer til din måde at være i verden på eller ej
 • Hvorvidt et råd giver mening i forhold til din kundegruppe eller ej
 • Osv.

For hvis du ikke følger et råd med udgangspunkt i dig selv og din virksomhed, er der stor risiko for, at rådet ikke kommer til at fungere for dig.

Eller at du ikke vil trives og føle dig motiveret.

Og dermed får du ikke de resultater, du har fået sat i udsigt.

Eller du spilder din tid på at undgå en trussel i din virksomhed, som faktisk slet ikke er en reel trussel hos netop dig.

Derfor er det også gavnligt for dig at forholde dig til:

 • Hvad der på nuværende tidspunkt er en reel trussel i din virksomhed, og hvad der ikke er
 • Hvad der er et succeskriterium for dig – og hvad der ikke er
 • Hvordan du ønsker at opnå dine succeskriterier og i hvilket tempo

Løsning: Bevar fokus på din virksomhed

Det handler i bund og grund om, at du skal være i stand til at bevare fokus på din virksomhed.

Og dermed kunne sortere i alle udefrakommende stimuli ud fra din virksomhed.

Det kan du gøre ved at have en enkel og klar forretningsmodel, som forholder sig til alle dele af din virksomhed.

For med sådan en forretningsmodel vil du til enhver tid føle dig tryg og sikker i dit fundament. Og aldrig opleve at du famler dig frem i mørke eller konstant vakler i troen på, om du er på rette vej.

Da du kan basere alle dine valg og beslutninger på et solidt og helstøbt fundament.

Fordelene ved et helstøbt fundament

Det handler blandt andet om, at:

 • Når du ved, hvad du ønsker at opnå og skabe med din virksomhed, samt hvordan du ønsker at gøre det, bliver du i stand til at vælge til og fra uden at tvivle på, om du gør det rigtige. For det ved du, at du gør ud fra den klare retning, du har lagt for din virksomhed
 • Når du kender dine styrker og passion og har nogle klare værdier og rammer at arbejde ud fra, så ved du, hvad der er relevant for dig, og hvad der ikke er
 • Når du kender dine kunder og ved, hvor de befinder sig, og hvad de har brug for fra dig, så undgår du at bruge tid og energi på aktiviteter, som ikke gavner dig og din virksomhed
 • Når du ved, hvilken plads du udfylder på markedet, og hvad der er din unikke fordel, så ved du samtidig, hvad der ikke er din plads. Du kan derfor beskytte dig mod at forsøge at passe ind på en måde, hvor du føler dig utilpas, utryg og har en konstant følelse af at gå på kompromis med dig selv
 • Når du ved, hvad der er dit kerneområde i din virksomhed, og hvad der ikke er, så kan du planlægge konkrete handlinger ud fra det frem for at lave tilfældige og energikrævende aktiviteter i øst og vest

Med en helstøbt forretningsmodel får du en manual at styre din virksomhed ud fra.

Du har forholdt dig til alle vigtige aspekter og dele af din virksomhed.

Du ved, hvad du skal, og hvad du ikke skal.

Du minimerer dermed risikoen for at blive påvirket af alle de stimuli, du dagligt udsættes for.

Konklusion

Som introvert er du ikke biologisk indrettet til at skabe hurtige resultater på kort tid. Du er derimod indrettet til at fokusere på de mere langsigtede mål.

Det handler blandt andet om, at dit foretrukne nervesystem er det parasympatiske nervesystem, som aktiveres, når du fordyber dig og kan slappe af og trække dig tilbage fra omverdenen.

Når du handler i den ydre verden og forholder dig til stimuli fra den ydre verden, udløses stoffet dopamin. Som introvert har du en lav tolerance over for netop dopamin og bliver derfor let overvældet og overstimuleret, når du bevæger dig i den ydre verden. Eller står over for krav fra den ydre verden.

For at du kan få en virksomhed, du trives i og ikke brænder ud i, er det derfor essentielt, at du er bevidst om ikke at udsætte dig selv for risikoen for at blive overstimuleret.

Ellers bliver synlighed en daglig kamp i din virksomhed.

Lav en enkel forretningsmodel med klare rammer

Den bedste måde at gøre det på er ved at bygge din virksomhed op omkring en enkel forretningsmodel med klare rammer. På den måde bliver dit udgangspunkt altid et solidt fundament, som du føler dig tryg, tilpas og sikker i.

Forstået på den måde at du ved, hvad der er det rigtige at gøre for dig. Og hvad der ikke er. For det har du klare beviser på i din forretningsmodel.

Så frem for at skulle sortere og forholde dig til alle mulige ydre stimuli, så ved du, hvad du med fordel kan gøre i din virksomhed, og hvad der ikke er meningsfuld for dig.

Uanset hvad alle andre så end forsøger at overbevise dig om.

Det betyder ikke, at du ikke kan lade dig inspirere.

Men det betyder, at du ikke kontinuerligt bliver grebet af en overvældende følelse af, at du er på forkert vej. Eller bør skifte retning. Blot fordi nogle andre har gjort på en anden måde i deres virksomhed.

Du VED med sikkerhed, at du er på din rigtige vej, hvilket du har klare beviser for, som netop danner grundlaget for din forretningsmodel.


Kilder:

* For en uddybning af dette emne kan jeg anbefale Morten Albæks bog “Ét liv. Én tid. Ét menneske.” Du kan også læse artiklen her, som omhandler tematikkerne i bogen: “Hastighed er blevet vores nye gud – men hvorfor har vi så travlt?”

 • Jenn Grannemann: The secret lives of introverts
 • Marti Olsen Laney: Fordelen ved at være indadvendt
 • Susan Cain: Styrken ved at være introvert i en højtråbende verden
 • Beth Buelow: The introvert entrepreneur

Skriv en kommentar