Selvtillid som selvstændig. Få simpel metode i 3 trin til at booste selvtilliden

Selvtillid som selvstændig – brug denne metode med 3 simple trin

Selvtillid som selvstændig kan nogle dage være lettere sagt end gjort. Disse dage kan du bruge den 3-trins metode, du bliver præsenteret for i dette blogindlæg. Så du sikrer, at du fokuserer på din passion og dit formål. Og undgår at irrationel frygt, negative tanker eller manglende tro på dig selv stopper dig fra at gå efter det, du drømmer om.

Jeg vil gerne starte dette blogindlæg med at stille dig 3 spørgsmål:

 1. Hvor mange gange har du snakket dig selv fra at gøre noget, som du havde lyst til i din forretning?
 2. Hvor meget ønsker du at gøre en forskel, men stiller samtidig spørgsmålstegn ved, om du har evnerne til at gøre det?
 3. Hvor ofte føler du dig drænet af alle tankerne og de indre overvejelser, som tager udgangspunkt i din tvivl og frygt?

Hvis du ikke kan genkende dig selv i nogen af de 3 spørgsmål, er dette blogindlæg nok ikke til dig.

Men hvis du til gengæld kan, så læs videre. Du får nemlig en konkret metode til at minimere din tvivl og bevare din selvtillid. Så du skaber en selvfølelse af, at du godt kan.

Din evne til refleksion er også din hæmsko

Som introvert er en af dine helt store styrker din evne til at reflektere. Men samtidig kan det også være en af dine største ulemper. For dine tanker og refleksionsevner har det med at stoppe dit gå-på-mod og påvirke din selvtillid som selvstændig.

Måske kan du genkende følgende scenarie:

Du får en ide, som du bliver meget begejstret over. Du bliver glad, oplivet og glæder dig vildt til at føre ideen ud i livet.

Men når du skal til at sætte handling bag ideen og planlægge dens udførelse, sker der noget uventet. For pludselig begynder din begejstring at blive overtaget af tvivl og tanker omkring, hvorvidt din ide overhovedet er god. Og hvorvidt den overhovedet kan lade sig gøre. 

Du begynder altså ubevidst at skabe tvivl om din ide og dens berettigelse. Dit fokus bliver mere på, hvorfor din ide ikke kan lade sig gøre, frem for hvordan den kan lade sig gøre. Og til slut ender du i en tilstand, hvor du tvivler på, om du overhovedet er i stand til at føre ideen ud i livet og skabe bedre resultater.

Enden på det hele bliver, at ideen ikke længere føles sprudlende i din krop, men nærmere som et stejlt bjerg, du skal til at bestige. Endda med selvtilliden i bund. 

Metode til at bevare din selvtillid som selvstændig

Det behøver heldigvis ikke være på denne måde, når du får en ide.

For ved bevidst at omprogrammere dine tanker kan du skrue ned for din tvivl og blive ven med din frygt. Samtidig med at du skruer op for din passion og glæde.

Det hjælper nedenstående metode i 3 simple trin dig med – download gratis arbejdsark her:

Selvtillid som selvstændig. Metode i 3 simple trin til at booste din selvtillid og tro på dig selv

De 3 trin:

Trin 1: Skærp din bevidsthed

Det er svært at arbejde med dine tvivls- og frygttanker, hvis du ikke kender dem.

Derfor er første skridt at blive bevidst om, hvad det er, du tænker og tror om dig selv, dine evner og muligheder. Og som påvirker din selvtillid som selvstændig.

Jo mere vished du har om, hvad der er på spil i dig, jo nemmere kan du udfordre dig selv på dine tanker, følelser og handlinger.

Så prøv at bruge noget tid på at skærpe din bevidsthed om, hvilke negative eller begrænsende tanker du har om dig selv og dét, du kan.

Har du brug for hjælp til at komme i gang, så brug sætningerne i arbejdsarket.

Trin 2: Omskriv dine sætninger

Det er nu tid til at arbejde med dine begrænsende tanker. Så du undgår, at de styrer dine handlinger og bremser dine ideer.

Helt overordnet set kan en negativ tanke kun retfærdiggøres, hvis du tror på indholdet i den. Og for at du kan gøre det, så kræver det bl.a., at der er:

 • Sandhed i tanken
  Det vil sige, at du konfronterer dig selv med, hvordan du ved, at tanken er sand? Ofte eksisterer vores tvivls- og frygttanker, fordi vi har haft dem i så længe, at vi ikke længere stiller spørgsmålstegn ved, om de er sande eller ej
 • Mange beviser på, at tanken er sand
  Det er ikke nok, at du finder et lille bevis på, at din tanke er sand. Du bliver nødt til at finde mange konkrete eksempler. Hvilket sjældent lader sig gøre, da tankerne er skabt på baggrund af overbevisninger og frygt
 • En overskuelig tidshorisont bag tanken
  Ofte går vi langt tid tilbage – gerne helt til vores barndom – for at finde beviser på, at vores negative tanker er sande. Men rationel set virker det ikke logisk at bruge situationer fra du gik i 4. klasse til at holde dig tilbage mange år senere

Pointen er, at når vi først begynder at grave dybere i vores tvivls- og frygttanker, så opdager vi, at de sjældent kan retfærdiggøres i virkelighedens verden.

Så jo mere vi tør at udfordre disse tanker og stille spørgsmålstegn ved dem, jo bedre kan vi undgå, at de styrer vores adfærd, handlinger og beslutninger.

Hvilket giver mulighed for at åbne op for mere støttende og positive tanker, som tager udgangspunkt i virkeligheden.

Hvilket præcist er det, som trin 2 går ud på.

I trin 2 skal du finde positive og støttende tanker.

Kig på de sætninger du skrev i trin 1 og skriv dem om til at være støttende og positive.

Trin 3: Find beviser

Nu sidder du forhåbentlig med en masse positive budskaber om dig selv.

Men for at du kan bevare din tro på dem og bruge dem til at booste din selvtillid som selvstændig, kræver det, at du har beviser på, at de er sande. Så det er din opgave i trin 3.

Har du først disse beviser, står du med nogle stærke troværdige budskaber. Og vel og mærket budskaber, som tager udgangspunkt i virkeligheden. De er dermed rationelle og har derfor deres eksistensberettigelse. Modsat dine irrationelle tanker og frygt uden beviser.

Nu kan det nemt komme til at lyde som en meget nem proces. Men lad mig være ærlig og sige, at det er det ikke.

Slet ikke for dig, som er udstyret med en introvert hjerne, som elsker at tænke og vende alle tanker igen og igen.

Netop derfor vil jeg opfordre dig til at bruge god tid på trin 3. Samt være bevidst om at træne din hjerne til at være positiv. Så du har nogle gode redskaber at læne dig op ad, når tvivlen opstår.

Jo flere redskaber du har til at håndtere din frygt og tvivl, jo nemmere får du ved at flytte dig og gå efter dine drømme. Og samtidig forhindre at du mister din selvtillid som selvstændig.

 


Et stærkt og solidt fundament = selvtillid som introvert

Jo stærkere et fundament du har i din virksomhed, jo nemmere får du ved at bevare din selvtillid. For så ved du, at du går ud i verden på et solidt, stabilt og gennemtænkt grundlag. Og du ved, at du har gjort dig umage.

Samtidig skaber du nogle rammer og et fokus, som gør det langt lettere for dig at arbejde og sortere i alle de ideer, du konstant får som introvert. Uden alle tvivlstankerne og negativiteten omkring det.

Hvis du har lyst, er du velkommen til at modtage mit online foredrag. Her kommer jeg netop ind på, hvorfor det at få mange ideer er blandt introvertes største udfordringer i livet som selvstændig. Samt hvordan du kan løse denne udfordring.

Har du lyst til at høre mere, kan du tilmelde dig herunder og få adgang med det samme:

Navn:
E-mail:

Skriv en kommentar