Sådan skaber du bedre resultater. Business by YOU.

Sådan skaber du bedre resultater

Ofte kommer vi til at hænge fast i forskellige mønstre og vaner, som betyder, at vi ikke flytter os – eller bevæger os fremad i det tempo, vi gerne vil. I langt de fleste tilfælde handler det om frygt. Mangel på bevidsthed. Eller om at have mistet fokus. I dette blogindlæg får du 3 metoder til, hvordan du ved at ændre dit fokus kan skabe bedre (og nye) resultater.

Vi er ikke altid bevidste om, hvor vi har vores fokus.

For meget sker ubevidst.

Er gamle vaner.

Tidligere mønstre.

Eller nærmest bare en indgroet del af den person, vi er.

Men faktisk kan vi skabe noget andet – og ofte bedre, hvis vi sætter os for at blive opmærksomme på, hvor vi har vores fokus.

Og dernæst retter det mod noget nyt.

Hvordan får du 3 bud på her.

1. Se muligheder frem for begrænsninger

Som udgangspunkt har du to muligheder i forhold til dit fokus:

  1. Du kan fokusere på alle de begrænsninger, som gør, at du ikke flytter dig i den rigtige retning
  2. Du kan fokusere på alle de muligheder, du har for at flytte dig i den retning, du gerne vil

Ofte er det vores begrænsninger, som vi (ubevidst) kommer til at fokusere på.

Alt det som ikke kan lade sig gøre.

Alle undskyldningerne for, hvorfor vi ikke er i stand til at handle, selvom vi selvfølgelig gerne vil.

Det er som regel en frygtstrategi, som er på spil.

En frygtstrategi, som vores hjerne sætter i gang. Mest for at overbevise os om, at vi bør blive i vores trygge komfortzone uden fare på færde.

Derfor er vi nødt til bevidst at beslutte os for at ændre vores fokus.

Vi er nødt til bevidst at skride til handling – vel vidende at vi er på vej ud af vores komfortzone.

Det kræver mod.

Og kan føles utrygt.

Netop derfor er det vigtigt at holde sig for øje, at der er masser af forskellige muligheder for at flytte sig i den retning, man ønsker.

Der er ingen, der siger, at du behøver tage kæmpe store skridt.

Ofte er det bedre at udvide sin komfortzone med små skridt som introvert. Så du sikrer, at du når i mål med dine resultater uden at blive overvældet undervejs.

Men du bliver nødt til at fokusere på mulighederne.

Og turde svare ‘ja’ til spørgsmålet Er du lederen i dit eget liv?’

Hver dag.

Så hvor har du dit fokus?

2. Fokuser på dine resultater

Ofte kommer vi (ubevidst) til at fokusere på alt det, vi ikke har.

I stedet for alt det vi har.

Vi kommer til at fokusere på alt det, vi ikke har opnået.

I stedet for alt det vi allerede er i mål med.

Vi kommer til at fokusere på alle vores svagheder.

I stedet for alle vores styrker.

Men hvis du gerne vil nå dine mål, er det vigtigt, at du arbejder bevidst på at vende dit fokus mod alt det gode i dit liv og i din forretning.

Mod alt det du allerede har opnået i kraft af, at du er dig.

Så du får fokus på det, der virker. Frem for alt det som ikke virker.

Og så du får skabt en tro på, at der er meget mere at komme efter for dig.

Det skaber motivation og energi.

Og giver lyst til at opnå endnu mere.

Så hvad har du skabt af resultater inden for den seneste uge? Seneste måned? Seneste år?

3. Glem de andre og skab bedre resultater

Mange kommer til at leve deres liv ud fra, hvad de tror, andre tænker og mener om dem og det, de gør.

De indretter deres liv og forretning ud fra, hvordan andre gør, og hvad de tror, de bør gøre.

Men det er en umulig opgave at sætte sig selv på.

Som kræver uendelig meget energi – og sjældent den positive af slagsen.

Og samtidig vil du aldrig kunne få de svar, du leder efter. For du kan ikke vide, hvad andre tænker og mener – og hvem siger i øvrigt også, at de andre har ret?

Ret i stedet dit fokus mod dig selv og stå ved dig selv.

-> Hvem er du?

-> Hvad er dine værdier?

-> Hvad kan du?

-> Hvad vil du?

-> Hvordan vil du det?

=> Indret derefter dit liv og forretning ud fra det.

Så tiltrækker du også de mennesker, som passer til dig.


Oplever du, at det er svært?

Har du svært ved at mærke, hvad du i virkeligheden har lyst til. Eller oplever du, at du står et sted i din virksomhed, hvor du kan mærke, at du arbejder under nogle rammer, der i virkeligheden ikke nærer dig og gør dig glad? Så vil jeg opfordre dig til at stoppe med at handle og i stedet bruge din energi på at kigge indad.

Det kræver ro og stilhed, før du og jeg som introverte kan mærke, hvad vi har lyst til. Og hvad der er på spil i os. Vi bliver nødt til at lukke den ydre verden ude for at kunne høre vores indre verden.

Hvis du har lyst til at blive guidet gennem denne proces, er du velkommen til at kigge nærmere på denne visualisering. Den hjælper dig med at finde essentielle svar, du kan skabe gode rammer i din virksomhed på baggrund af.