Frygte synligheden som selvstændig og introvert - sådan kan du undgå det

Undgå at frygte synligheden som selvstændig ved hjælp af klare rammer i din virksomhed

At frygte synligheden som selvstændig er et vilkår, mange introverte kender alt for godt til. De bebrejder sig selv og forsøger at gøre noget ved det, men ofte lykkes det kun i kort tid ad gangen.

Selvstændige bliver dagligt bombarderet med, hvor vigtigt det er at være synlig med sin virksomhed, hvis man vil tiltrække nok kunder. Hvilket gør det ekstra svært, når man som introvert ofte bliver træt og føler sig drænet for energi bare ved tanken om at skulle være mere synlig.

Men hvad mange introverte ikke ved er, at det faktisk er deres biologi, som spænder ben for dem.

Derfor er det vigtigt som introvert og selvstændig at forstå, hvordan du fungerer rent biologisk. Og hvilken betydning din biologi har for din lyst til at stå frem og være synlig med din virksomhed.

Præcis som det også er vigtigt at få en forståelse af, hvordan du kan arbejde konkret med problemstillingen. Så du kan undgå at frygte synligheden som selvstændig i fremtiden.

Hvordan du kan gøre det, handler denne artikel om.

Da artiklen er lang, kan du se en klikbar oversigt over indholdet herunder.


Artiklens indhold

 • Dit indre belønningssystem som introvert
 • Dopamin og acetylkolins betydning for dit liv som selvstændig
 • Derfor kan du ikke “bare tage det som det kommer”
 • Din motivation for at være synlig er afhængig af klare rammer i din virksomhed
 • Dine værdier er din sandhed
 • Din energi afhænger af dine værdier
 • Dine principper viser dig vejen til et sikkert fundament
 • Eksempel på værdier og tilhørende principper i praksis
 • Et sæt klare rammer at navigere efter i hverdagen
 • Din sikre vej til at skille dig ud
 • Konklusion

 • Vil du hellere lytte end læse?

  Ønsker du at lytte til indholdet frem for at læse det, kan du lytte til en lydfil her, som behandler indholdet i artiklen.


  Dit indre belønningssystem som introvert

  For at forstå baggrunden for, hvorfor det kan være svært at være synlig som introvert, skal vi starte med at se på det indre belønningssystem. Og hvordan det fungerer som introvert.

  Derfor skal vi kigge på to forskellige stoffer og din tolerancegrad over for dem som introvert.

  De to stoffer er henholdsvis dopamin og acetylkolin.

  Dopamin

  Dopamin er et stof, som udskilles, når man bliver udsat for stimuli fra den ydre verden. Det vil sige i enhver form for kontakt med andre mennesker og omgivelserne omkring én.

  Acetylkolin

  Mens acetylkolin er et stof, som udskilles, når man bliver udsat for stimuli fra den indre verden. Det vil sige, når man er alene i sit eget selskab med sine tanker, refleksioner, fordybelse osv.

  Din tolerancegrad for dopamin og acetylkolin som introvert

  Som introvert har du en lav tolerance over for dopamin. I praksis betyder det, at når der bliver udskilt for meget dopamin i din hjerne, så bliver du overstimuleret. Når du bliver overstimuleret, resulterer det i, at du bliver overvældet, udmattet, træt, oversensitiv og nervøs. Faktisk kan du som introvert blive overstimuleret blot ved tanken om at skulle deltage i et socialt arrangement, hvis du befinder dig i en tilstand, hvor du allerede er træt og udmattet i forvejen. Du er derfor ikke altid motiveret for at indgå i situationer, hvor du er i risiko for at blive udsat for en stor mængde af ydre stimuli.

  Til gengæld har du som introvert en høj tolerance over for acetylkolin. I praksis vil det sige, at når der bliver udskilt acetylkolin i din hjerne, så har du det godt og oplever velvære. Hvilket betyder, at du ofte er langt mere motiveret for at opsøge denne tilstand, hvor du føler dig tryg, rolig og velfungerende.

  Ønsker du en uddybning af de biologiske faktorer, kan du læse den her.

  Dopamin og acetylkolins betydning for dit liv som selvstændig

  Overført til dit liv som selvstændig betyder det, at du ofte ubevidst vil foretrække det arbejde i din virksomhed, der kalder på fordybelse. Det vil sige at udvikle nye  metoder, fordybe dig i dit faglige område og udtænke endnu bedre måder, du kan hjælpe dine kunder på. Men det kan også være selve det dybdegående arbejde med dine nuværende kunder. Da fokus her er på den udvikling og forandring, du skal medvirke til at skabe, hvilket også motiverer din introverte hjerne.

  Til gengæld vil du langt sjældnere foretrække det arbejde, der foregår i den ydre verden, hvor du udsættes for en større mængde stimuli. For det kræver langt mere energi af dig. Hvis din introverte hjerne havde muligheden, ville den gerne kunne forberede sig fuldstændig på, hvad der kommer til at ske i den ydre verden. Men eftersom det er i interaktion med andre mennesker, vil det aldrig være muligt. Og derfor vil der altid være en vis grad af usikkerhed.

  Det kræver altså i langt højere grad en bevidst beslutning om at gå ud i verden og være synlig og markedsføre dig end at udvikle din faglige ekspertise, da det ene kræver energi af dig, mens det andet giver dig energi.

  Derfor kan du ikke “bare tage det som det kommer”

  Hvis du kender til udfordringen med at frygte synligheden som selvstændig og har forsøgt at dele din udfordring med andre, har du måske oplevet at blive mødt med velmenende råd.

  Måske er du blevet opfordret til, at “du bare skal tage det, som det kommer”.

  Eller at “ting sjældent går så galt, som man forestiller sig”.

  Men her spænder den introverte hjerne endnu en gang ben.

  For uanset om de velmenende råd har hold i virkeligheden eller ej, så er det ikke nødvendigvis så let “bare” at gøre eller tro på som introvert.

  Årsagen til det er, at den introverte hjerne har en evne, den mestrer til perfektion.

  Og denne evne er forestillingsevnen.

  Den introverte forestillingsevne

  Den introverte hjerne er i stand til at forestille sig alverdens (skræk)scenarier og situationer, der hypotetisk set kan opstå.

  Og denne forestillingsevne er igen langt mere energikrævende, end den er energitilførende. Da forestillingerne er centreret omkring situationer med ydre stimuli.

  Rent biologisk er det sådan, at på grund af den vej blodet løber rundt i den introverte hjerne, så bliver forestillingsevnen aktiveret. Uden at du selv har indflydelse på det.

  Netop derfor er det vigtigt, at man som introvert tager dette faktum alvorligt. Så man formår at skabe en virksomhed, der er synlig på en måde, man kan være i uden at blive udbrændt, stresset eller modløs.

  Det gør man ved at skabe en virksomhed med nogle gode, trygge rammer at navigere i.

  Hvordan du kan gøre det i praksis, ser vi nærmere på nu.

  Din motivation for at være synlig er afhængig af klare rammer i din virksomhed

  Når du bygger din virksomhed op omkring klare rammer, sikrer du, at du får et filter til at sortere i alle de udefrakommende stimuli.

  Det giver dig mulighed for at beskytte dig selv ved kun at bruge din energi på de stimuli, som er relevante for dig og din virksomhed.

  At skabe klare rammer handler helt grundlæggende om, hvilke værdier og principper du baserer din virksomhed på.

  Lad os starte med at kigge på dine værdier.

  Dine værdier er din sandhed

  Du skal se dine værdier som din sandhed.

  Forstået på den måde, at dine værdier afspejler, hvem du er som menneske helt inde ved din kerne.

  Det vil sige helt derinde, hvor du ikke er under påvirkning af, hvad andre gør, siger eller mener.

  Når du lever i overensstemmelse med dine værdier, giver dit liv allermest mening for dig.

  Når du skaber rammer i din virksomhed ud fra dine værdier, så sikrer du:

  • At du bevarer din energi
  • At du bevarer din motivation
  • At du bevarer et godt flow

  Alt sammen fordi du kan se meningen med det, du gør.

  Når du til gengæld arbejder i modstrid med dine værdier, så risikerer du:

  • At blive overvældet
  • At blive forvirret
  • At blive stresset
  • At føle konstant uro og utryghed
  • At føle tomhed og meningsløshed

  Disse følelser opstår, fordi dine ydre handlinger ikke er i overensstemmelse med dine indre værdier.

  Og de forhindrer, at det føles trygt, rart og sikkert at gå ud i verden som dig og være synlig med din virksomhed.

  Din energi afhænger af dine værdier

  Som introvert er din energi en vigtig del af at kunne være synlig og gå ud i verden.

  Og som det fremgår af ovenstående, så går det ud over din energi, hvis du handler i modstrid med dine værdier.

  Hvis du gennem længere tid kører på, mens dine energireserver er i bund, så vil der nødvendigvis komme konsekvenser. Hvilket kan være i form af konstant tristhed, depressiv tilstand eller fuldkommen modløshed.

  Uanset hvordan det kommer til udtryk hos dig, så er fællesnævneren for tilstandene, at det er en tilstand af mørke og ligegyldighed. Som resulterer i mangel på overskud, glæde og motivation.

  Det er svært at arbejde med disse følelser og tilstande som introvert, så længe at energireserverne er i bund.

  Og er man først endt i denne tilstand med disse følelser, så har man kørt sig selv så langt ud, at det ofte vil tage lang tid, før man har energien tilbage igen. Hvilket betyder, at det varer længe, inden man har så meget energi, at man formår at være synlig og ikke kun passe sig selv.

  Derfor er det selvfølgelig vigtigt at undgå denne situation som introvert.

  Da det kan have store konsekvenser for din virksomhed.

  For at undgå det er det vigtigt, at dine værdier ikke står alene, men bliver underbygget af det, som jeg kalder principper.

  Dine principper viser dig vejen til et sikkert fundament

  Dine principper tager udgangspunkt i dine værdier.

  For med udgangspunkt i dine konkrete værdier kan du forholde dig helt jordnært til:

  • Hvad du stræber efter at gøre i din virksomhed
  • Hvad du under ingen omstændigheder vil gøre i din virksomhed

  Hvilket giver dig nogle helt klare rammer at arbejde ud fra og træffe beslutninger på baggrund af.

  Herunder kan du se et eksempel på, hvordan principper kan lyde på baggrund af en værdi.

  Men inden eksemplet så er det vigtigt at understrege, at værdier og principper er personlige.

  Forstået på den måde at tre forskellige mennesker alle kan have tryghed som en af deres vigtigste værdier.  Men de har hver deres forståelse af, hvad tryghed betyder for dem. Hvilket også betyder, at de principper de hver især har til at understøtte deres værdi tryghed ikke vil være ens.

  Derfor er der ikke noget rigtig eller forkert omkring værdier og principper.

  Så længe at de tager udgangspunkt i dig og din forståelse af dem.

  Eksempel på værdi og tilhørende principper i praksis

  Forestil dig at en person har værdien ansvarlighed som en af sine vigtigste værdier.

  For vedkommende handler værdien ansvarlighed om at tage ansvar for den måde, vedkommende agerer i offentligheden.

  Derfor kommer principperne til at afspejle det.

  De kunne fx se således ud:

  Min virksomhed stræber efter:
  – At levere solid viden
  – At gå et spadestik dybere
  – At være konsistent
  Min virksomhed vil under ingen omstændigheder:
  – Bidrage til støj på markedet
  – Bidrage til unødvendig frygt hos mine kunder som et middel til salg
  – Lave utroværdig markedsføring for at opnå et salg

  Et sæt klare rammer at navigere efter i hverdagen

  Ved hjælp af denne værdi og de tilhørende principper er der nu et sæt meget klare rammer med helt konkret indhold at navigere efter i hverdagen.

  Det betyder, at der er mange former for markedsføring og salg, som vedkommende allerede nu kan afskrive i sin virksomhed (især de aggressive, som primært bruger frygt og skræmmescenarier til at skabe salg). Da de ikke er i overensstemmelse med principperne.

  Og til gengæld er der andre former for markedsføring og salg, som vedkommende nu kan vælge til og nøjes med at fokusere på, da de er i overensstemmelse med principperne.

  Det bliver altså langt lettere at vælge til og fra samtidig med, at man bevarer sin integritet. Hvilket som introvert betyder, at man kan gå ud i verden og være synlig med ro i maven.

  For man ved, at man er et godt og ordentlig menneske med de bedste intentioner.

  Din sikre vej til at skille dig ud

  Ud over at dine værdier og principper skaber tryghed og sikkerhed hos dig, så har de faktisk endnu en funktion.

  For de hjælper dig med at gøre det synligt for dine potentielle kunder, hvem du er, og hvad du og din virksomhed står for. Hvilket gør det klart, hvordan du og din virksomhed skiller sig ud fra de andre på markedet.

  Helt uden at du behøver at overtænke det eller forsøge at opfinde måder, du kan skille dig ud på.

  For ved blot at stå ved dig selv og arbejde ud fra rammer, der passer til dig, bliver det samtidig klart udadtil, hvad der er dine særlige kendetegn samt værdien af dem.

  Og husk:

  Det er rammer, værdier, principper og kendetegn, du føler dig tryg og sikker i. Fordi de tager udgangspunkt i dig. Og ikke i noget udefrakommende du har forsøgt at få til at passe til dig.

  Så du kan slappe af med visheden om, at du er i integritet og ikke kun fremstår troværdig, men rent faktisk er troværdig.

  Det skaber langt bedre betingelser for at gå ud i verden og være synlig. Og ikke mindst formidle dit budskab på den måde, som virker for dig.

  Konklusion

  Som introvert er det vigtigt at beskytte din energi ved at skabe klare rammer i din virksomhed, som du kan arbejde ud fra.

  Ellers risikerer du at blive overvældet og ude af stand til at være synlig med din virksomhed. Fordi du ikke føler dig tryg og sikker i din måde at være i verden på med dit budskab.

  Du skaber klare rammer gennem konkrete værdier og principper, som er håndgribelige for dig at arbejde ud fra i hverdagen. Og som gør det nemt for dig at træffe de rigtige valg og beslutninger for din virksomhed.

  Dine værdier og princippers betydning i forhold til at undgå at frygte synligheden som selvstændig introvert

  Dine værdier hjælper dig med at skabe et sikkert, stabilt og solidt fundament i din virksomhed, du føler dig tryg i. For de sikrer, at du kan lukke unødvendig støj og stimuli ude og i stedet fokusere på dig selv, dine kunder og din virksomhed.

  Dine principper hjælper dig med at sætte vigtige grænser, som betyder, at du føler dig tryg og sikker i dit fundament og er i stand til at gå ud i verden og synliggøre dig på din måde.

  Undlader du at bygge din virksomhed op omkring dine værdier og principper, er du i stor risiko for at mistrives og sætte dit helbred under unødvendig pres.

  Du skiller dig ud på en troværdig måde

  Desuden hjælper dine værdier og principper dig med at skille dig ud på en troværdig måde fra de andre på markedet. Det bliver nemt for dine potentielle kunder at forstå, hvad du og din virksomhed står for, og om I deler værdier.

  Helt kort sagt handler dine værdier og principper om at tage ansvar for dig selv og det menneske, du er. Så du beskytter dig mod at brænde ud, mistrives eller blive utroværdig, fordi du går på kompromis med dig selv.

  Netop derfor handler et helt modul i online forløbet Fra Forvirring til Klarhed™ om at finde de værdier og principper, som passer til dig. Så du skaber en tryg virksomhed at navigere i med sikre rammer at være synlig på baggrund af. Samtidig med at du får din virksomhed til at skille sig ud fra de andre på markedet ved blot at være dig og stå ved den person, du er.


  Kilder

  • Susan Cain: Styrken ved at være introvert i en højtråbende verden
  • Marti Olsen Laney: Fordelen ved at være indadvendt
  • Scott Barry Kaufmann: http://www.imagination-institute.org/
  • Jenn Grannemann: The secret lives of introverts
  • Lynette Crane: The confident introvert
  • Beth Buelow: The introvert entrepreneur

  Skriv en kommentar