Svært ved at markedsføre dig som introvert selvstændig?

Har du svært ved at markedsføre dig (nok)?

Mange introverte selvstændige har svært ved at markedsføre sig og være synlige (nok). Hvilket betyder, at selvom der er en intention om at markedsføre sig, så bliver intentionen ikke til handling. Netop derfor er det vigtigt som introvert at klæde sig selv godt på til denne opgave. Hvordan man kan gøre det, ser denne artikel nærmere på.

Som introvert kan det føles som en overvindelse at stille sig frem og være synlig med sin virksomhed. 

Hvilket der er fornuftige grunde til, som kan forklares biologien bag det introverte temperament. Hvilket bliver uddybet i denne artikel.

Men som selvstændig er det bydende nødvendig at være synlig og markedsføre sig.

Ellers risikerer man, at ens virksomhed får mere karakter af at være en hobbyvirksomhed. End en seriøs virksomhed, som er drevet økonomisk ansvarligt.

Derfor skal man finde en måde at være synlig på, hvor man bevarer sin energi.

Og hvor man føler sig tryg ved at stå frem med det, man kan.

Svært ved at markedsføre sig?

Undgå usikkerhed – træk på de introverte styrker

Som introvert kan man beskytte sig selv ved bevidst at trække på sine introverte styrker.

Nogle af disse styrker er:

  • At man er god til at sætte sig ind i nye ting
  • At man er god til at tænke, før man taler
  • At man har evnen til at gå i dybden og finde relevante sammenhænge

Hvilket i et lidt bredere perspektiv vil sige, at man er god til at observere, analysere og forholde sig til ting og bruge det som et solidt grundlag at gå ud i verden på baggrund af.

Med andre ord er man god til at forberede sig og handle på et velfunderet grundlag.

Hvilket er en vigtig evne at trække på i forhold til at blive tryg ved at være synlig og markedsføre sig.

For jo mere man som introvert føler, at man er i kontrol, jo nemmere vil man have ved at stå helhjertet frem.

Trygheden ligger i et solidt fundament

For at undgå at markedsføring og synlighed bliver en svær forhindring som selvstændig, er det vigtigt at have et formål med det, man gør.

Derfor starter vejen til at blive tryg ved markedsføring og synlighed hos én selv.

Hvis man går ud i verden på et gennemarbejdet og solidt fundament, så ved man, at der er et formål med det, man gør.

Og man ved, at man er sat i verden for at gøre en forskel for nogle mennesker, der har brug for det, man kan og ved.

Med andre ord har man beviser på, at ens budskab og løsning er interessant for netop disse mennesker.

Der er altså som udgangspunkt en tryghed i visheden om, at man har en ordentlig berettigelse på markedet.

Basiselementer i et solidt fundament

For at kunne skabe et solidt og holdbart fundament er det vigtigt, at man som minimum har klarhed over:

  • Hvem der er ens målgruppe
  • Hvilke problemer og udfordringer man hjælper sin målgruppe med at løse
  • Hvad der er ens største styrker og unikhed
  • Hvordan man kan formidle det, man kan, så man tiltrækker de rigtige mennesker
  • Hvordan man adskiller sig fra de andre på markedet
  • Hvad der er ens kerneforretning i ens virksomhed
  • Hvad der er ens kernebudskab i ens virksomhed


Med det på plads har man et grundlag at planlægge sine markedsføringsindsatser ud fra.

Hvilket giver den introverte hjerne de bedste betingelser for at levere en god indsats.

For den præsterer bedst, når der er en håndgribelig plan med konkrete opgaver.

Som den samtidig kan se meningen og formålet med.

Med et klart formål finder den introverte hjerne motivationen til at handle, selvom handlingen måske kan føles en smule skræmmende.


Fra Forvirring til Klarhed™ – Få et solidt fundament i din virksomhed

Fra Forvirring til Klarhed™ er en model til at skabe et solidt og holdbart fundament i sin virksomhed som introvert selvstændig. Modellen tager afsæt i teorien og biologien bag introverthed, så den passer til den introverte natur.

Som introvert er man i risiko for at blive overvældet, udbrændt eller deprimeret, hvis man ikke skaber et fundament for sin virksomhed, som passer til én. Derfor er det vigtigt at beskytte den introverte energi ved at skabe rammer, som er trygge og sikre at gå ud i verden på baggrund af.

Læs meget mere om Fra Forvirring til Klarhed ™-modellen her.


Andre artikler om emnet:

Introverthed – bliv klogere på teorien og biologien bag introverthed

Svært ved at være synlig som selvstændig? Drop din ekspertrolle og bidrag i stedet

Et solidt fundament er svaret på at lykkes med sin virksomhed

Skriv en kommentar